Hotellhøgskolen legger ut på norgesturné

HSMAI.no har mottatt en kort meddelelse fra Norsk Hotellhøgskole, med informasjon om skolens nært forestående norgesturné, som vi velger å gjengi ordrett:

Norsk Hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger drar på Norgesturné i tidsrommet 19.-28. januar 2017. Vi skal rekruttere nye studenter til Hotell- og reiselivsledelse og formidle de muligheter en slik utdannelse kan tilby. Vi er å finne på yrkes- og utdanningsmesser, ombord i Hurtigruta og på utvalgte hoteller og bedrifter på vår reise gjennom vårt langstrakte land. Det anmodes om å gå inn på vår facebookside for utfyllende reiserute, eller gå inn på Norsk hotellhøgskole sine nettsider for mer info.

Facebookside: https://www.facebook.com/hotellhogskolen

Foto: To representanter for Norsk Hotellhøgskole, klar for norgesturné. Foto fra Norsk Hotellhøgskole.