Widerøe forbedrer rutetilbudet på Brønnøysund og Sandnessjøen

– Vi har mottatt en rekke innspill og ønsker fra en rekke aktører. Noen ønsker har vi klart å imøtekomme, men langt fra alle sier Direktør for Network and Pricing i Widerøe, Terje Skram, som i en pressemelding fredag informerer om utvidelser i selskapets rutetilbud.

– Vi er spesielt glade for at vi har klart å finne rom for en daglig rundtur mellom Trondheim og Brønnøysund, samt Trondheim og Sandnessjøen midt på dagen. I det opprinnelige forslaget var dette et tilbud bare tirsdag og torsdag fra Sandnessjøen – mandag, onsdag, fredag og søndag fra Brønnøysund. Dette blir nå et tilbud alle dager, unntatt lørdag. Vi har også sikret korrespondanse med helikoptertrafikken ut fra Brønnøysund i det nye ruteopplegget, fortsetter Skram.

Det nye ruteprogrammet forutsetter at Værnes brukes som trafikknutepunkt, i like stor grad som Bodø. Forbindelse videre til Tromsø vil derfor kunne gå enten via Trondheim eller via Bodø. Reisende fra Mo i Rana vil kunne være i Tromsø klokken 09.00. Reisende fra øvrige Helgeland vil kunne være i Tromsø klokken 11.10. Dette gjør dagsreiser til Tromsø, fra samtlige lufthavner på Helgeland, mulig.

Mange av ønskene som er kommet inn, har vært ønske om tidligere eller senere avganger. Dette kan Widerøe ikke imøtekomme da det vil øke behov for antall fly og mannskap. Det vil gi kostnader utover det tilskuddet som er avtalt i anbudet.

Ruteprogrammet svarer på samtlige krav som Samferdselsdepartementet har satt i anbudsutlysningen. I tillegg leverer Widerøe ekstra kapasitet, som går utover det krav departementet har satt.

Foto: Haleroret på en Widerøe-maskin. Foto fra Widerøes flyveselskap.