Solid trafikkvekst ved Oslo lufthavn i januar

Nær 3,6 millioner flyreiser ble foretatt i januar. Dette er en vekst på 6,2 prosent, sammenlignet med januar i fjor. Særlig på Oslo lufthavn er økningen solid, med 10,9 prosent vekst, sammenlignet med samme måned i fjor, heter det i en pressemelding fra Avinor.

Trafikk på utlandsrutene økte med 9,5 prosent på Avinors 46 lufthavner, sammenlignet med samme måned i fjor. Trafikken i Europa økte med 9,0 prosent, mens interkontinental trafikk økte hele 15,3 prosent. USA-trafikken økte med 36,5 prosent, drevet av nye ruter til Miami og Las Vegas. I Europa var det sterkest vekst til Storbritannia (19,4), Sverige (13,8) og Spania (7,0).

Innlandstrafikken økte med 4,6 prosent. Det var sterk vekst på alle de store innenlandsrutene fra Oslo til Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Bodø. I tillegg var det sterk økning på rutene fra Oslo til Kirkenes og Haugesund.

Ny solid måned for Oslo lufthavn

Både innland og utlandstrafikken på Oslo lufthavn øker, med henholdsvis seks og 15 prosent.

– Oslo lufthavn stod for 85 prosent av den samlede passasjerveksten ved Avinors lufthavner i januar. Økningen på utlandstrafikken er den største siden 2008, forteller direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Avinor ser frem til å tilby en helt ny hovedflyplass om få måneder, for å ivareta behovet for økt kapasitet og tilby de reisende bedre fasiliteter.  Nye Avinor Oslo lufthavn åpner offisielt 27. april, og når snoren klippes, får Norge en nesten dobbelt så stor hovedflyplass, med kapasitet opp mot 32 millioner passasjerer.

Fremdeles vekst i nord

Når det gjelder trafikktall for øvrige lufthavner, fortsetter den samme trenden som i 2016, med vekst i nord og noe nedgang ved lufthavner med mye oljerelatert trafikk:

Bodø: økning på 6 prosent
Tromsø: økning på 7,7 prosent
Stavanger: reduksjon på 2,5 prosent
Bergen: vekst på 1,1 prosent
Trondheim: vekst på 1,8 prosent

Foto: Den nye avgangshallen i Avinor Oslo lufthavn. Foto fra Avinor Oslo lufthavn.