Ny lufthavn i Bodø

Regjeringen gir sin støtte til bygging av ny lufthavn i Bodø, forteller Avinor i et kort kommuniké til pressen.

– Dette er en meget stor nyhet. Det er ikke hver dag vi får i oppdrag å bygge ny lufthavn. Beslutningen er tatt i tråd med Avinor og Forsvarets anbefalinger, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Avinor venter nå på å motta det formelle oppdraget fra Samferdselsdepartementet.

Et slikt prosjekt vil følge en ordinær prosess, med forprosjekt, skisseprosjekt og detaljprosjekter, før spaden kan stikkes i jorda.

– Det er viktig å understreke at dagens lufthavn er en sikker og god lufthavn, men vi skal finne en fremdriftsplan som raskest mulig løser oppdraget vi får, og som samtidig ivaretar behovet til mange aktører i denne prosessen. Vi kan love vårt fulle engasjement, avslutter Falk-Petersen.

Foto: Bodø by night (foto fra Visit Bodø).