Rekordår for Fjord Line

Selskapet forbedret resultatet før skatt med 236,6 millioner kroner i 2016. Utviklingen i fjerde kvartal av 2016 er også gjennomgående positiv, skriver rederiet i en pressemelding.

– Vi er glade for å kunne vise til et så godt resultat. Etter tunge investeringsår og juridiske kamper i 2014 og 2015, kunne vi i 2016 fokusere fullt og helt på å tilby kunden et best mulig produkt. Det har gitt resultater som vi er stolte av å vise frem, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line.

Rekordår på flere områder

Fjerdekvartals-rapporten fra 2016 viser gjennomgående positive tall for selskapet, med miljøskipene MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord» i flåten. For fjorårets siste tre måneder økte omsetningen med 45 prosent. I en tradisjonelt utfordrende tid på året for reisebransjen, var dessuten tapet halvert, sammenlignet med 2015.

Fjord Lines konsernsjef Rickard Ternblom. Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsen.
Fjord Lines konsernsjef Rickard Ternblom. Fotograf: Styrk Fjærtoft Trondsen.

For 2016 som helhet er det også grunn til å smile for selskapet. Foruten en eventyrlig resultatforbedring, er det også sterk økning i omsetning (29 prosent), passasjerer (ti prosent), biltrafikk (åtte prosent) og fraktvolumer (tolv prosent). Den markante resultatforbedringen er hovedsakelig drevet av trafikkvekst, høyere inntekter per gjest, effektiv drift og lavere finanskostnader.

Samtlige fire skip i Fjord Lines flåte, henholdsvis MS «Bergensfjord» og MS «Stavangerfjord» (trafikkerer på rutene Bergen-Stavanger-Hirtshals og Langesund-Hirtshals), HSC «Fjord Cat» (Kristiansand-Hirtshals) og MS «Oslofjord» (Sandefjord-Strømstad), er med på å bidra til fjorårets vekst.

Vokser stadig på Sandefjord-Strømstad

Særlig god utvikling har det vært på ruten mellom Sandefjord og Strømstad. Etter at selskapet fikk tilgang til nye seilingstider på ruten 1. oktober 2015, har MS «Oslofjord» seilt på en medgangsbølge. For fjorårets tre siste måneder økte for eksempel passasjerantallet med 22 prosent, sammenlignet med 2015.

Innsourcing av taxfree-drift på samtlige skip har også spilt positivt inn på resultatet for 2016, men vil først gi full bunnlinjeeffekt i 2017.

– 2016 viser at vi for alvor er blitt et konkurransedyktig rederi som driftes lønnsomt. Det er en utvikling vi skal bygge videre på. I år er vi fast bestemt på å ta nye steg, både hva gjelder kundeopplevelser og resultat, sier Ternblom.

Toppfoto: Fjord Lines MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord». Foto fra Fjord Line.