Forlik mellom Cocca og Ryanair

Ryanair har valgt å inngå forlik med Alessandra Cocca, i oppsigelsessaken som skulle opp for retten senere i år. Parat-advokat Christen Horn Johannessen sier et forlik som tilsvarer tre årslønner, er en klar innrømmelse, og en akseptabel erstatning for den belastning Cocca er påført i denne saken, skriver arbeidstager-organisasjonen i en pressemelding.

På vegne av Cocca har Parat ført flere prinsipielt viktige arbeidsrettsspørsmål for retten. Etter at Ryanair først tapte spørsmålet i Høyesterett, om det var i norske eller irske domstoler saken skulle føres, tapte Ryanair på nytt i lagmannsretten, i spørsmålet om rettssaken skulle føres etter norske lover.

– Etter to klare rettsavgjørelser, var vi nå klare for å få avgjort spørsmålet om Ryanairs oppsigelse av Cocca var usaklig. Etter forhandlinger har imidlertid Ryanair, sammen med CrewLink, valgt å betale Cocca et beløp på 570.000 kroner, sier Parat-advokaten.

Rettigheter som norsk arbeidstager

Horn Johannessen sier Coccas årslønn i Ryanair kun var 175.000 kroner i året.

– Cocca har stått støtt i denne saken, som nå har vart i fire år. Jeg er glad for at både Ryanair og Crewlink har strukket seg så langt for å bøte på den urett hun har vært utsatt for. Parat og norske arbeidstagere har mye å takke henne for. Nå når de store prinsipielle spørsmålene i saken allerede var avgjort i hennes favør, var det med dette forliket all grunn til å avslutte den fire år lange tvisten. Vi har vist at Ryanair, og alle andre utenlandske flyselskaper, gjennom to avgjørelser i domstolene må forholde seg til norske lover og regler når de driver sin virksomhet i Norge, sier han.

Ryanair har hele tiden avvist søksmålet, og argumentert med at det er frivillig å jobbe i selskapet. Videre har Ryanair hele tiden hevdet at en eventuell rettssak må føres i Irland, og avgjøres etter irsk lov. Parats nestleder Vegard Einan sier erstatningen Cocca nå får, er en seier for alle norske arbeidstakere.

– En rekke bransjer, med luftfart i spissen, er i ferd med å bli internasjonalisert. På flere områder er fri flyt av kapital og arbeidskraft positivt, men vår oppgave, som en sterk fagforening, er å ivareta rettigheter til arbeidstagere som jobber i Norge. Denne saken har gitt oss de nødvendige bekreftelser på at internasjonale selskaper som ønsker å operere i Norge, ikke kan løpe fra sine forpliktelser, slik Ryanair har forsøkt i denne saken, sier han.

Foto: Ryanair-maskiner på bakken. Foto fra Ryanair.