Hurtigruten skuffet over Reiselivsmeldingen

– Reiselivsmeldingen gir ingen svar på hvordan Norge skal ta del i den internasjonale veksten innen turisme, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.

Den lenge bebudede stortingsmeldingen om norsk reiseliv ble i dag lagt frem av næringsminister Monika Mæland.

– Det som er positivt, er at meldingen anerkjenner reiselivsnæringens betydning for fremtidig sysselsetting og verdiskaping. Men meldingen gir ingen svar på hvordan Norge skal ta del i den internasjonale veksten innen turisme. De internasjonale trendene, der folk søker ekte og autentiske opplevelser, viser at Norge som destinasjon har et enormt potensial. Da må vi ha en helt annen satsing på reiseliv enn det vi ser i denne meldingen, sier Skjeldam.

Reiseliv er globalt en av verdens raskest voksende industrier, og opplevelsesturismen vokser raskere enn resten av næringen.

Frokostmøte om Reiselivsmeldingen

Kommende onsdag arrangerer HSMAI frokostmøte om Reiselivsmeldingen, på Aker Brygges D/S Louise, i samarbeid med Forum for Reiseliv.

Les mer her.

– For at Norge skal ta del i den internasjonale veksten, i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, må vi ha en helt annen satsing på markedsføring enn det er lagt opp til i meldingen, sier Skjeldam.

– Hurtigruten alene bruker 100 millioner kroner mer på markedsføringen av Norge enn staten, og det sier seg selv at da holder det ikke at tiltaket regjeringen beskriver på dette området, er at de skal måle effekten av markedsføringen, fortsetter han.

Allerede i dag sysselsetter norsk reiselivsnæring 160.000 ansatte over hele landet, flere enn sjømatnæringen, landbruksnæringen og oljeutvinning til sammen.

– Reiselivet har et enormt potensial for lokal verdiskaping og sysselsetting i Norge, og vil være en av næringene vi skal leve av etter oljen. Men da trenger vi helt andre rammebetingelser enn det som skisseres her, avslutter Skjeldam.

Foto: Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten AS. Foto fra Hurtigruten AS.