SJ vil kjøre tog i Norge

Den svenske togoperatøren SJ (Svenska Järnvägar) oppretter et norsk datterselskap som skal delta i anbud om togtrafikken i Norge, skriver selskapet i en pressemelding.

I fjor ble det, gjennom Jernbanereformen, åpnet for konkurranse om persontogtilbudene på utvalgte strekninger i Norge, med oppstart i desember 2018. Nå kommer SJ, som første utenlandske aktør på banen.

– Vi ønsker å bidra til et langt bedre togtilbud for de reisende her i Norge. SJ har 30 års erfaring på et konkurranseutsatt marked, og har operert i Sverige i 160 år.  Vi er overbevist om at vi, i samarbeid med andre aktører, vil sikre at tog blir en mer attraktiv reisemåte for stadig flere i tiden fremover, sier Berit Kjøll, som er nyvalgt styreleder i SJ Norge.

Rollebytte

SJ gikk igjennom samme prosess som det NSB nå opplever, da den svenske togdriften ble konkurranseutsatt i 1989. Siden da har selskapet måttet tilpasse seg konkurransesituasjonen, og alt den fører med seg. De siste 25 årene har de opplevd en fordobling i antall reisende, og i 2011 ble den kommersielle trafikken fullt konkurranseutsatt.

– Alt handler om å være så nær kundene som mulig, og forstå hva som er viktig for at de skal få en best mulig reiseopplevelse. Dette er en grunnleggende forutsetning for å lykkes, som SJ har gode forutsetninger for å innfri, basert på de erfaringene vi har fra det svenske markedet, fortsetter Kjøll, som ønsker konkurranse på jernbanen hjertelig velkommen.

Naturlig forlengelse av Oslo–Stockholm-tilbudet

Svenske tog har allerede kjørt til Norge i over 100 år, også med sitt hurtigtogtilbud mellom Oslo og Stockholm fra august 2015. Med det ble Sveriges mest populære hurtigtog også Norges mest populære, og antall reisende på strekningen har siden da økt med 28 prosent.

Datterselskapet SJ Norge blir dermed en naturlig forlengelse av dette, men blir etablert som norsk selskap, med norsk styre, ledelse og ansatte. Hvem som skal sørge for at driften går på skinner [sic], er foreløpig ikke klart, men rekrutteringen er i god gjenge.

Om SJ

SJ driver i dag innenfor alle typer lokale og regionale passasjertog, intercity og høyhastighetstrafikk, inkludert nattog. Den svenske togoperatøren har kjørt på svenske jernbaner i 160 år, og frakter hver dag 130.000 reisende, på 1100 avganger fra 275 stasjoner, og er på nivå med de beste flyselskapene i Europa (KLM og Widerøe) i punktlighet, og scorer høyt på kundetilfredshet, hva gjelder komfort og service.

Foto: Et SJ InterCity-tog i vinterlandskap. Fotograf: Stefan Nilsson/SJ.