Én av to vil velge miljøvennlige reiseopplevelser

Nordmenn flest er lite villige til å fly mindre for å bidra til en grønnere verden, men én av to vil likevel velge mer miljøvennlige reiseopplevelser, for å redusere påvirkning på klima og miljø. Det viser en undersøkelse Kantar TNS har gjennomført på oppdrag for NHO Reiseliv, blant 1097 nordmenn over 18 år.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at 2017 er utpekt som FNs internasjonale år for bærekraftig turisme. Bærekraft er også tema på NHO Reiselivs årskonferanse, Made in Norway – på jobb for et grønt reiseliv, på Lillehammer 22. og 23. mai, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at svært få er villige til å redusere antall flyreiser til utlandet eller innad i Norge, for å bidra til en grønnere verden. Kun én av fem svarer at de er villige til å fly mindre. Samtidig svarer én av to at de er villige til å velge en mer klima- og miljøvennlig reiseopplevelse. Tre av ti er opptatt av at stedene de besøker er klima- og miljøvennlige.

– Å reise mindre er lite aktuelt for nordmenn flest. Vi er glade i å reise, og alle prognoser viser at det vil vi fortsette med. Mange er likevel blitt mer bevisste på at de ønsker å reise miljøvennlig, og foretrekker bærekraftige reisemål, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Anser Norge som et grønt reisemål

Undersøkelsen viser at i overkant av halvparten av befolkningen ser på Norge som et klima- og miljøvennlig reisemål. Om lag hele Norges befolkning er enig i at det beste ved Norge som ferieland, er at vi har ren og stille natur, ifølge undersøkelsen.

– Mange ser på Norge som et bærekraftig reisemål, med ren og stille natur. Et bærekraftig reiseliv er dermed lettere å realisere hos oss enn hos svært mange konkurrerende destinasjoner. Vi har en unik mulighet til å ta vår del av det voksende, internasjonale markedet som velger grønne destinasjoner, sier Krohn Devold.

– Bærekraftig vekst en nødvendighet

Norge har de siste tre årene opplevd en rekordstor vekst i utenlandske besøkende. Den globale veksten er ventet å vokse med 66 prosent frem til 2030. Reiselivssjefen mener det byr på en enorm mulighet for Norge som destinasjon, men understreker at med flere reisende, følger et viktig ansvar.

– Skal reiselivet være en næring for fremtiden, er bærekraftig vekst nødvendig. Det er ikke vekst i seg selv som er målet, men vekst som bidrar til en bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling. Reiselivet er i ferd med å ta innover seg dette ansvaret, sier Krohn Devold.

Hun peker på flere eksempler på reiselivsaktører som har tatt grep for en grønn omstilling.

– De aller fleste aktørene i hotellbransjen har innført tiltak for å redusere energi- og vannforbruket og matavfall. Color Line bygger verdens største hybridferge, og Norwegian investerer i nye fly som slipper ut 20 prosent mindre CO2. Det skjer en stor omstilling i reiselivet, som både er grønn og mer lønnsom for bedriftene, og vi har viet hele årskonferansen vår 22.–23. mai til å få frem alle gode eksempler fra næringen rundt dette, sier Krohn Devold.

Foto: Bygdeturisme. Foto fra NHO Reiseliv.