Etablerer forskernettverk for reiselivet

Reiselivsforskning er i vinden, og nå etableres et eget forskernettverk for området, skriver Nordlandsforskning i en pressemelding.

Om lag 25 reiselivsforskere møttes mandag 15. mai, for å diskutere muligheten for å etablere et eget forskernettverk. Møtet kom i stand etter initiativ fra fire reiselivsforskere, blant andre Einar Lier Madsen. Han er prosjektleder for Opplevelser i nord, tidenes største satsing på reiselivsforskning, og har sett behovet for tettere samarbeid mellom forskere på området.

– Nylig la regjerningen frem sin reiselivsmelding, der ambisjonene er store. Det skjer utrolig mye bra i reiselivet om dagen, og mange mener reiselivet er vår nye fremtidsnæring, sier Lier Madsen, og fortsetter:

– Innenfor norsk reiseliv generelt, og når det kommer til sentrale myndigheter, er det imidlertid begrenset kontakt og forskningsinnsats. Det finnes heller ikke noe permanent, organisert forskernettverk som er opptatt av reiselivet. Vi tror derfor det er på tide, og nødvendig, å ta et initiativ.

De 25 fremmøtte forskerne var i stor grad positiv til å etablere et slikt nettverk, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med form og innhold. Her sitter Kai V. Hansen (Universitetet i Stavanger), Jan-Vidar Haukland (Transportøkonomisk institutt og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Monica Breiby (Høgskolen i Innlandet), Dorthe Eide (Nord universitet), Kirsti Mathiesen Hjemdahl (Agderforskning) og Einar Lier Madsen (Nordlandsforskning).

Foto: Arbeidsgruppen for norges første forskernettverk for reiselivet. Fra venstre: Kai V. Hansen, Einar Lier Madsen, Monica Breiby og Jan-Vidar Haukland. Dorthe Eide og Kirsti Mathiesen Hjemdahl var ikke til stede da bildet ble tatt. Fotograf: Thoralf Fagertu.