Bedrifter slutter seg til avtale om halvering av matsvinn innen 2030

42 bedrifter fra matindustri, serveringsbransje, primærnæring og dagligvare har sluttet seg til en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

En tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet. Bare i Norge kaster hver av oss 42 kilo spiselig mat i året. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kilo per år.

Både myndighetene og matbransjen tar problemet på alvor. I juni undertegnet fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

Tirsdag 26. september signerte 42 bedrifter fra matindustri, serveringsbransje, primærnæring og dagligvare en tilslutningserklæring i lokalene til Klima- og miljødepartementet.

Klimadugnad

Fra reiselivet signerte blant annet hotellkjedene Scandic Hotels Norge, Thon Hotels og Nordic Choice Hotels.

– Å få en effektiv matproduksjon, der vi kaster mindre mat, er et klimatiltak som er enkelt, viktig og lett å gjennomføre. Alle forstår at man skal ikke kaste mat. Det er unødvendig. Ved å redusere matsvinnet, er vi også med på klimadugnaden. Det er en effektiv og god måte å sikre fremtiden vår på, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

– Gode muligheter for å nå målet

Han tror det er fullt mulig å nå målet om en halvering av matsvinnet innen 2030.

– Du ser at butikkene nå tør å annonsere med gulrøtter som er litt krokete. Og vi på hotellene jobber med mindre tallerkener på buffeene, sånn at du skal forsyne deg flere ganger i stedet for å kaste masse mat. Kjøkkenet, kokkene, alle er nå opptatt av å bruke hele dyr, hele råvaren, for å redusere svinnet. Så jeg tror det er gode muligheter for å nå reduksjonsmålet, sier Silseth.

Bedriftene som har signert avtalen, forplikter seg blant annet til å tilgjengeliggjøre data, gjennom rapportering av matsvinn i egen bedrift, til bransjeorganisasjonen i sin sektor.

– Motivasjon å rapportere inn reduksjon

– Det er ganske enkelt å veie hvor mye du kaster. Da blir det en egen motivasjon i å rapportere inn reduksjonen, og se hvordan du oppnår redusert matsvinn ved å kaste mindre og mindre dag for dag, måned for måned, sier Nordic Choice-sjefen.

Mange av virksomhetene som har signert den nye avtalen, som Nordic Choice Hotels, Scandic Hotels Norge og Thon Hotels, har allerede tatt grep mot matsvinn i egne rekker.

Samarbeid for å løse floken

Det har de gjort ved å delta i ForMat-prosjektet, i KuttMatsvinn2020, som er det nye matsvinnprosjektet i serveringsbransjen, eller ved å sette temaet på agendaen på andre måter.

– Ved å signere tilslutningserklæringen signaliserer virksomhetene at de ønsker å samarbeide på tvers, om å løse matsvinnfloken, og det blir også enklere å synliggjøre resultatene man oppnår underveis, sier daglig leder Anne-Grete Haugen i Matvett, som er mat- og serveringsbransjens satsing på å forebygge og redusere matsvinn i Norge.

Foto: 42 bedrifter har sluttet seg til matsvinn-avtalen. Foto: Beskåret skjermdump fra NHO Reiselivs video.