Nominér kandidater til Årets Unge Hotelier, Årets Unge Leder i Reisebransjen og Årets Hotelier

I tillegg til å kåre Årets Unge Hotelier og Årets Unge Leder i Reisebransjen, vil HSMAI, i samarbeid med Cornell Hotel Society Norway Chapter, nå også kåre Årets Hotelier. Dermed vil alle ledere i norsk hotellbransje kunne nomineres til én av prisene.

– Cornell Hotel Society Norway Chapter kåret for en del år tilbake Årets Hotelier.  Nå har de henvendt seg til oss, og forespurt oss om samarbeid, og om vi kan administrere kåringen, og gjøre dette til en årlig kåring – og at det skjer samtidig som Årets Unge ledere-kåringen. HSMAI har takket ja til dette, og ser frem til et styrket samarbeid, sier Ingunn Hofseth, president og CEO i HSMAI Region Europe.

Premiene til vinnerne er et studieopphold, blant annet ved prestisjefylte Cornell School of Hotel Administration i New York, inkludert reise og opphold.

Årets Unge Hotelier og Årets Unge Leder i Reisebransjen arrangeres av HSMAI, i samarbeid med HRR og andre partnere fra reiselivsbransjen og ellers.

Prisene deles ut årlig, og blir tildelt unge ledere som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller som har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Formålet med prisene er å fremme resultatorientert og nytenkende lederskap blant unge ledere, samt å fokusere på viktigheten av lederrollen i hotell-, restaurant- og reiselivsbedrifter.

Konkurranseregler, Årets Unge Hotelier og Årets Unge Leder i Reisebransjen

Den som nomineres må:

– være bosatt i Norge
– være 35 år eller yngre per 31.12. 2017
– inneha lederstilling i norsk hotell-, restaurant- og reisebransje
– ikke ha blitt tildelt prisen tidligere, men kandidater fra tidligere år kan delta

Årets Hotelier

Arrangeres av HSMAI og Cornell Hotel Society Norway Chapter.

Prisen skal gå til en leder som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Konkurranseregler, Årets Hotelier

Den som nomineres må:

– være bosatt i Norge
– være over 35 år per 31.12. 2017
– inneha lederstilling i norsk hotellbransje
– ikke ha blitt tildelt prisen tidligere, men kandidater fra tidligere år kan delta

Nominasjon av kandidater skal sendes inn av overordnet i bedriften/konsernet, styreleder, eier eller lignende.

For å nominere en kandidat send inn:

Navn, adresse, e-post, telefon, stilling, arbeidssted, CV, begrunnelse for nominasjon, og bilde, samt navn, e-post, telefon, arbeidssted og stilling på deg selv.

Kandidater som går videre i prosessen, vil bli invitert til et utfyllende intervju.

Nominasjonene av kandidater sendes på e-post til postbox@hsmai.no innen 10. desember 2017. E-posten merkes «Årets Unge Hotelier», «Årets Unge Leder i Reisebransjen» eller «Årets Hotelier».

Frist for nominasjoner: 11. desember 2017 kl 09.00.

Prisene deles ut om kvelden 10. januar på Scandic Fornebu, sammen med HSMAI-prisene. Tidligere samme dag arrangeres HSMAI Møte- og Eventbørsen.

Foto: De nominerte til Årets Unge Hoteliér og Årets Unge Leder i Reisebransjen på operascenen i Oslo under HSMAI-prisene, onsdag 25. januar 2017. Fotograf: Beate Willumsen