Passasjervekst i oktober

Drøyt 4,8 millioner passasjerer reiste over Avinors lufthavner i oktober, en vekst på 4,7 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Veksten er jevnt fordelt, med 4,7 prosent på innland og 4,8 prosent på utland, heter det i en pressemelding fra Avinor.

Ved Oslo lufthavn var det i oktober en passasjervekst på 6,5 prosent. Oslo lufthavn stod med det for 71 prosent av passasjerveksten på Avinors lufthavner i perioden.

Det var også en sterk passasjerøkning ved Tromsø, Harstad/Narvik og Bergen, med henholdsvis 8,1 prosent, 8,7 prosent og 4,6 prosent økning. Trondheim lufthavn, Værnes og Stavanger lufthavn, Sola hadde en trafikkvekst på henholdsvis 0,6 prosent og 1,5 prosent.

Flere mindre lufthavner i Nord-Norge hadde mer enn 20 prosent vekst i oktober:

Svolvær 38,2 pst
Hammerfest 27,1 pst
Leknes 26,3 pst

Hasvik økte med hele 88 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak et bedre rutetilbud.

Sterk vekst på de største innlandsrutene

– I oktober var det størst passasjervekst til Storbritannia og Spania, etterfulgt av Polen, Finland og Litauen. Innenlands har det vært sterk vekst på de største rutene fra Oslo, spesielt Trondheim, Bergen, Stavanger og Haugesund, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Hittil i år har Avinors lufthavner hatt litt over 45 millioner passasjerer, en økning på 4,4 prosent fra i fjor. I samme periode har antall flybevegelser gått ned med 1,0 prosent.

Foto: Stavanger lufthavn Sola. Fotograf: Andreas Lind/Avinor.