– Glem gamle påstander om sosiale medier

– Ignorer påstander om at vi alle blir mer overfladiske eller virtuelle på grunn av sosiale medier. Det som virkelig foregår, er langt mer utrolig, sier professor Daniel Miller. Han leder prosjektet Why we post, om bruken av sosiale medier over hele verden, og slår hull på mange myter om hvordan dette påvirker oss. 21. november foreleser han på UiO, skriver universitetet i en pressemelding.

Daniel Miller er professor i antropologi ved University College London, og leder av prosjektet Why we post, hvor ni antropologer bodde 16 måneder på steder over hele verden, for å studere bruken og konsekvensene av sosiale medier.

Unik innsikt i folks liv

Forskerne bodde i byer i Kina, Tyrkia, Chile, Trinidad, England, Brasil, India og Italia. Hver forsker fokuserte på de samme temaene på de ulike stedene de var, og dette ga gruppen en unik mulighet til å sammenligne funnene med hverandre. Under arbeidet opplevde forskerne at sosiale medier ga dem unik og nær innsikt i livene til kinesiske fabrikkarbeidere, unge muslimske kvinner på den syrisk-tyrkiske grensen, IT-eksperter i India, og mange andre.

– Jeg mener at den viktigste oppdagelsen i prosjektet, er at nesten alle de generelle påstandene om sosiale medier må revurderes, i lys av de betydelige forskjellene vi fant mellom våre ni forskningssteder, sier Miller.

Professoren gjorde også feltarbeid som en del av prosjektet, og forteller om følelsesladede møter med de menneskene han kom i kontakt med.

– For meg var de mest gripende aspektene av hele prosjektet, det arbeidet jeg gjorde en dag i uken, med pasienter fra et hospice, der de fleste hadde fått en uhelbredelig diagnose, men likevel var glad for å bli bedt om å bidra til noe så fremtidsrettet som sykehusets fremtidige bruk av nye medier. Jeg har nylig publisert en bok om denne undersøkelsen, kalt The Comfort of People.

Utdanning, personvern, kjønn og handel

Forskerne gjorde flere spennende funn:

 1. Sosiale medier gjør oss ikke mer individualistiske
 2. For noen mennesker forringer ikke sosiale medier utdanning – det er utdanning
 3. Det er mange forskjellige sjangere av selfie
 4. Likestilling på nettet betyr ikke likestilling offline
 5. Det er folkene som bruker sosiale medier, som lager dem, ikke utviklerne
 6. Offentlige sosiale medier er konservative
 7. Vi pleide å bare snakke – nå snakker vi bilder
 8. Sosiale medier gjør ikke verden mer homogen
 9. Sosiale medier fremmer sosial handel, ikke all handel
 10. Sosiale medier har skapt nye rom for grupper mellom det offentlige og private
 11. Folk føler at sosiale medier nå er et sted der de lever, så vel som et middel for kommunikasjon
 12. Sosiale medier kan ha stor innflytelse i kjønnsrelasjoner, noen ganger ved å bruke falske konti
 13. Hvert sosiale medium gir bare mening når det blir sett i sammenheng med andre plattformer og media
 14. Memes er blitt det moralsk politiet i livet på nett
 15. Vi har en tendens til å anta at sosiale medier er en trussel mot personvern, men noen ganger kan det øke personvernet

Tar tid til å bygge tillit

Miller mener at metodene og praksisen i antropologi gjør faget ideelt for å studere sosiale medier. Antropologene bodde blant menneskene på deres respektive felt i 15 måneder, for, som alle antropologer vet, det tar tid å bygge tillit.

– Mye av innholdet i sosiale medier er ganske intime samtaler innen familier, og det er vanskelig å forestille seg hvordan noen kunne få tilgang til alt dette innholdet, bortsett fra gjennom den langsiktige tilliten skapt av antropologer, sier Miller.

Han er overbevist om at fremtidige antropologer vil være nødt til å bruke sosiale medier i sine prosjekter.

– Sosiale medier er blitt en så viktig del av folks daglige liv, at det faktisk er vanskelig å forestille seg fremtidige antropologiske prosjekter som ikke trenger å innlemme studiet av dette emnet innen feltarbeidet, sier Miller.

Han holder foredrag på UiO 21. november, som en del av forelesningsserien til minne om Eilert Sundt.