Hurtigruten byr på hele Kystruten: Vil fortsatt drive Bergen – Kirkenes

I 125 år har Hurtigruten drevet Kystruten langs norskekysten. Det vil selskapet fortsette med, også i neste anbudsperiode. – Vi har bestemt oss for å by på hele anbudet, med elleve skip, sier konsernsjef Daniel Skjeldami en pressemelding.

Nyheten ble offentliggjort under en pressekonferanse ved Hurtigrutens hovedkontor i Tromsø torsdag formiddag.

– I 125 år har vi vært livsnerven langs norskekysten, og fraktet lokalreisende, gods og turister. Dette er en del av Hurtigrutens DNA. Ingen kan norskekysten som oss. Vi gleder oss til konkurransen, og er med for å vinne, sier Skjeldam.

Hurtigruten har drevet Kystruten Bergen – Kirkenes, som består av 34 havner langs hele kysten, helt siden starten i juli 1893. Det nye anbudet på kjøp av tjenester ble lyst ut av Samferdselsdepartementet i høst. Det skal gjelde fra 2020/2021 og minst ti år frem i tid.

Byr på alle pakker og elleve skip

– Det var ingen selvfølge at vi skulle søke. Det nye anbudet, med nye krav, kommer på toppen av det som allerede trolig er verdens mest komplekse skipsoperasjon. Hvert eneste år gjør vi 24.500 anløp i alle slags havner i allslags vær, langs en av verdens mest værharde kystlinjer, sier Skjeldam.

– Når vi nå skal legge inn anbud, gjør vi det ordentlig: Vi kommer til å by på alle tre pakkene, med elleve skip, som i dag. Vi er klare for å ta  Kystruten inn i fremtiden, sier han.

– Skal seile på kysten – uansett

Samtidig varsler Hurtigruten en større satsing på norskekysten, uansett utfall av anbudsprosessen. Selskapet står i dag for hele 14 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge.

– Vinner vi ikke, vil vi seile ekspedisjonscruise, med utgangspunkt i dagens rute, men med utvalgte anløp. Dessverre vil vi heller ikke få lov til å ta med lokalpassasjerer. Norskekysten vil alltid være en svært sentral del av Hurtigruten-produktet. Det vil den også være i fremtiden – med eller uten et anbud, sier Skjeldam.

Hardere konkurranse

Han er tydelig på at konkurransen om gjestene langs kysten blir stadig hardere. Hurtigruten bruker i dag nesten én milliard kroner i året på å selge norskekysten i utlandet.

– Konkurransen fra utenlandske aktører langs kysten hardner til. Det er et krevende marked. Hurtigrutens tunge merkenavn, både nasjonalt og internasjonalt, våre ansatte, våre investeringer i produkt, skip og destinasjoner, våre markedsføringsmuskler og, ikke minst, vårt internasjonale kommersielle nettverk, er det som gjør oss rigget for den enda tøffere konkurransen de neste årene, sier Skjeldam.

– Skal kjempe

Fristen for å levere inn anbud på Kystruten Bergen – Kirkenes, går ut 3. januar.

– Vi kunne ventet til anbudsfristen gikk ut før vi sa noe. Men som et ansvarlig selskap, med flere tusen ansatte og mange lokale samarbeidspartnere, ønsker vi å være åpne og transparente om sentrale beslutninger, sier Skjeldam.

– Vi går inn i konkurransen med generasjoners erfaring, verdens mest kompetente ansatte, stordriftsfordeler og vårt internasjonale nettverk. Vi vet hvor mye vi betyr langs kysten, og vi skal kjempe for å bevare det, sier han.

Fakta: Kystruten Bergen – Kirkenes

Passasjer- og godsrute med daglige anløp av 34 havner mellom Bergen og Kirkenes.
Samferdselsdepartementet kjøper sjøtransporttjenester på strekningen «for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reise lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes».

Ruten drives i dag av Hurtigruten AS, som har drevet ruten siden starten i 1893. Selskapet opererer 11 spesialbygde skip i trafikken.

Avtalen mellom Hurtigruten og staten går ut i 2020/21. Departementet lyste 19. september ut anbudskonkurranse om ny avtale som gjelder i ti år.

Konkurransen er delt i tre pakker. Hver av rutene er helårlige og gjennomgående seilinger tur-retur Bergen-Kirkenes, der alle havner på ruten skal betjenes daglig.
Den nye avtalen inneholder også klima- og miljøkrav.

Leverandørene har tilbudsfrist 3. januar 2018. Departementet tar sikte på at kontrakt kan inngås innen utgangen av mars 2018.

Kilde: Samferdselsdepartementet

Foto: Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten AS. Foto fra Hurtigruten AS.