Ny lufthavndirektør for Trondheim lufthavn, Værnes

Marit Helene Stigen er ansatt som lufthavndirektør på Værnes, forteller Avinor i en pressemelding.

Stigen (41) har vært lensmann i Stjørdal siden 2009, med unntak av et halvt års engasjement i Politidirektoratet i første halvdel 2012. I 2016 tok hun også over som som lensmann i Malvik, og hun er i dag tjenesteenhetsleder for til sammen seks kommuner i Midt-Norge.

Hun er utdannet ved Politihøgskolen, og har i tillegg en master i strategi, organisasjon og ledelse.

– Den første tiden vil jeg bruke til å bli kjent med både organisasjonen og lufthavndrift. Luftfart og Værnes spiller en viktig rolle i samfunnet, og jeg gleder meg til å lede lufthavnen, sier Stigen.

– Vi er svært godt fornøyd med at Stigen har takket ja til denne stillingen. Hun har kvalifikasjoner som gjør henne vel kvalifisert til å videreføre og videreutvikle det gode arbeidet som er gjort på Trondheim lufthavn. I tillegg vil hun også bidra i konsernledelsen i Avinor, for å utvikle hele konsernet i årene som kommer, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Stigen tiltrer 1. februar 2018.

Foto: Marit Helene Stigen, påtroppende lufthavndirektør på Værnes. Foto fra Avinor.