Høyre-politiker lover at dyre vaktregler i serveringsbransjen ikke blir innført

Peter Christian Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre, garanterer at nye regler for egenvakthold settes på vent, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

I august i år varslet Politidirektoratet (POD) at nye regler knyttet til egenvakthold blir innført fra 1. januar 2018. Forslaget innebærer blant at annet at utesteder med egne ansatte, som opptrer som vakter, må gjennomgå 120 timer med kurs.

– Trekker i nødbremsen

Nå lover Peter Christian Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre, og medlem av Stortingets justiskomité, at de nye utdanningskravene ikke blir noe av.

– Her trekker vi i nødbremsen. Jeg kan garantere at det ikke blir noe av disse kravene, sier Frølich til Studvest, som er studentavisen i Bergen.

Overfor bladet Aktuell Sikkerhet i 2014, signaliserte både Politidirektorat og Justisdepartementet et krav om 32 timer kurs for ordensvakter i egenvakthold. Fra tidligere var det på rundt 25 timer. Ifølge brevet fra POD, som ble sendt ut i august, er det nå lagt på 120 timer.

– Det er ikke helt godt å si hvordan regelverket blir seende ut til slutt. Kanskje går vi tilbake til slik det var, eller kanskje det blir noen små endringer. Men en så drastisk kursendring som de skisserte kravene innebar, kommer det ikke til å bli, sier Frølich til Studvest.

– 70.000 i ekstrautgift per ansatt

NHO Reiseliv er svært fornøyd med signalene fra Høyre-politikeren.

– Vi er veldig glad for at Frølich tar tak i saken. Denne endringen ville gått imot regjeringens målsetting om avbyråkratisering og reduserte kostnader for næringslivet, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

Hun er klar på at utdanningskravet ville fått store økonomiske konsekvenser for bedriftene. I verste fall kunne det ført til nedleggelser, spesielt i distriktene, sier hun.

– Politidirektoratets krav, som innebærer en firedobling av antall timer, sammenlignet med hva som opprinnelig ble skissert, ville for en bedrift øke utgiftene per ansatt med rundt 70.000 kroner, fortsetter Krohn Devold.

Gikk under radaren hos politikerne

Frølich sier til Studvest at grunnen til at utfordringene med de nye vaktkravene ikke ble fanget opp før, er at de gikk under radaren hos politikerne, på tvers av alle partier.

– Vi er glad for at politikere er ærlig på at de rett og slett ikke får meg seg alt. Det viktigste nå, er at kravet blir utsatt, og så må alle parter, både sikkerhetsbransjen og serveringsnæringen, inkluderes i arbeidet om hvordan kompetansekravene skal se ut, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Foto: Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H). Fotograf: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre/Flickr.