Passasjervekst i november

Antallet passasjerer som reiste over Avinors lufthavner, økte med 3,2 prosent i november, sammenlignet med fjoråret. Totalt reiste 2,66 millioner passasjerer over lufthavnene i perioden, heter det i en pressemelding.

Innlandstrafikken vokste 3,9 prosent i november, mens utenlandstrafikken steg 2,1 prosent. Innenlands var det spesielt sterk vekst på de store rutene fra Oslo til Bergen, Trondheim og Tromsø.

– Utenlands var det stor vekst til Finland, Tyskland og Nederland i november. Vi ser at antall passasjerer mellom Avinors lufthavner og trafikknutepunktene i Helsingfors, Frankfurt, München og Amsterdam øker, mens trafikken til København går litt tilbake, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Blant Avinors ti største lufthavner, var det sterkest prosentvis passasjervekst på Harstad/Narvik, Tromsø og Ålesund, som alle hadde over åtte prosent vekst. Oslo og Bergen økte med cirka fire prosent.

Det er sterk vekst på flere av de mindre lufthavnene i Nord-Norge. Hammerfest, Mosjøen, Stokmarknes, Mehamn og Berlevåg hadde alle over ti prosent passasjervekst i november.

Antall kommersielle flybevegelser (rute, charter, frakt og offshore helikopter) var uendret fra november i fjor.

Hittil i år har den samlede passasjerveksten på Avinors lufthavner vært på 4,3 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Foto: Bagasjeinnsjekk på Gardermoen. Foto fra Avinor.