Liten knekk i reiselivets optimisme, ifølge NHOs økonomibarometer

Det er en liten nedgang i reiselivets forventninger til markedsutsiktene i 2018, sammenlignet med foregående kvartal. Samtidig er reiseliv fortsatt den mest optimistiske næringen. Det viser NHOs økonomibarometer for fjerde kvartal.

2000 medlemsbedrifter har svart på NHOs økonomibarometer for fjerde kvartal, som kartlegger bedriftenes markedssituasjon og -utsikter. Undersøkelsen viser at reiseliv er den næringen som ser mest positivt på markedsutsiktene fremover, sammenlignet med andre næringer. Det er imidlertid en liten nedgang i optimisme fra forrige kvartal.

92 prosent tror markedsutsiktene blir uendret eller bedre det neste året.

39 prosent tror markedsutsiktene blir bedre.

85 prosent av reiselivsbedriftene mener markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende.

– Reiseliv har de siste par årene toppet listen som den mest positive næringen, og det skal vi være veldig stolte over. Samtidig har det vært en liten knekk i optimismen, og det vil jeg tro skyldes den vedtatte momsøkningen, som vil ramme mange av distrikthotellene i tiden fremover, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Moderate vekstforventninger

Selv om barometeret viser gode resultater for reiselivet, har Krohn Devold moderate forventninger til 2018:

– Det har vært en utflating av turismen til Norge i år. Det er en utfordring å få fullt belegg. Halvparten av hotellene går i minus i perioden desember til mars. Videre tror jeg kronekursen vil styrke seg neste år, i tråd med den ventede veksten i norsk økonomi. Da får vi ikke lenger den nødvendige drahjelpen vi har nytt godt av i det siste, fortsetter hun.

Økte salgspriser

Barometeret viser at 89 prosent av reiselivsbedriftene tror på bedre eller uendrede salgspriser. Én av tre reiselivsbedrifter tror salgsprisene vil øke de neste tolv månedene. Det mener reiselivsdirektøren er positivt:

– Etter at hotellprisene har stått stille i mange år, ser vi endelig en prisvekst, særlig blant de største byhotellene. Det er en positiv utvikling, men vi må huske på at det er store variasjoner. Mange distrikthoteller, med små marginer, har ikke mulighet til å øke prisene. Mange vil nok også oppleve at en eventuell prisøkning blir spist opp av momsøkningen, avslutter Krohn Devold.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.