SAS forenkler refusjoner med Amadeus Ticket Changer Refund

SAS har innført Amadeus Ticket Changer Refund (ATC Refund), for å forenkle håndteringen av tilbakebetaling av flybilletter. ATC Refund reduserer vesentlig den tiden det tar for reisebyråer å håndtere en betaling, fra 15–20 minutter, til mindre enn ett minutt. Det blir dessuten lettere å unngå feil i prosessen, heter det i en pressemelding fra Amadeus.

Så mange som fem til ti prosent av alle solgte flybilletter blir tilbakebetalt, noe som betyr at mellom 350.000 og 500.000 refusjonstransaksjoner blir gjennomført hver måned, verden over. Ofte håndteres transaksjonene manuelt, noe som ikke bare er komplisert og tidkrevende, men som også medfører høy risiko for feil, og dermed potensielt tapte inntekter.

– Kompliserte tilbakebetalings-prosesser skaper ofte frustrasjon hos brukeren. En smidig løsning for dette, sparer ikke bare tid, og arbeidsbyrde for reisebyrået, men reduserer også risikoen for feil, som følge av den menneskelige faktoren, sier Magnus Linder, administrerende direktør i Scanworld.

ATC Refund automatiserer refusjonsprosessen, og gjør det mulig å fullføre en transaksjon i bare to trinn. Løsningen omfatter hele prosessen, og beregner billettpris, skatter og avgifter, samt sikrer at tilbakebetalingene er transparente og korrekte. I dag brukes ATC Refund av 55 flyselskaper over hele verden. Av de 20 største flyselskapene i Skandinavia, bruker nå elleve ATC Refund.

– Med tanke på det store antallet refusjonstransaksjoner som blir gjennomført hver dag, er en rask og intuitiv løsning helt nødvendig, for å kunne håndtere tilbakebetalinger på en effektiv måte. ATC Refund gir store produktivitetsfordeler, og vi er svært glade for at enda et ledende flyselskap begynner å bruke løsningen, sier Per Scherdin, Marketing & Portfolio Director, Amadeus Scandinavia.

Foto: Flybilletter. Foto fra Amadeus.