Ukens navn: Laila Aarstrand

Laila Aarstrand
Hotelldirektør
Støtvig Hotel

Q: Hva består din arbeidshverdag av?

A: Som hotelldirektør er du en sirkusdirektør på Støtvig Hotel. Hverdagen hos oss er unik, jeg har ansvar for resultat – skal trigge til vekst, både hos de ansatte og på bunnlinjen, i tillegg påse at produktet er sexy og at konseptene er riktige til enhver tid. Som kjedeuavhengig må du følge med på markedet hver dag, du er alene mot de store maskinene.

Q: Hva er det beste ved jobben din?

A: Mitt ansvar er at de ansatte trives, og at det er en kultur for åpenhet og annerledeshet. Vi løper så fort i dag, så 100 prosent ærlighet er pri én. Jeg skal ikke være til å misforstå i min kommunikasjon, ei heller ledergruppen, som jobber rundt meg og skal levere sammen med de ansatte hver dag.  Ansatte i dag ønsker utvikling og vekst, mye raskere enn før. En leder må se de ansatte, være innovativ, ta temperaturen hver dag, hjelpe dem til å lykkes med deres mål og på deres arena.  Kulturen sitter i veggene hos oss, den skal ivaretas med samme mål hos alle, være uforglemmelig, oppleves som profesjonelle og ikke minst lønnsomme. Gjestereisen er totalopplevelse av Støtvig Hotel. Vertskapet er viktig, fra første til siste inntrykk. Vårt felles mål i alle avdelinger er at når gjesten sjekker ut, skal det være umulig å ikke ha lyst til å komme tilbake.

Jeg trigges av resultat, kultur, å jobbe med utvikling, og ikke minst, etter mange år i utlandet, få lov å ha kolleger fra ulike nasjonaliteter. Da kjenner jeg at jeg lever – de trigger meg til min utvikling.

Q: Har du noen du har sett opp til?

A: Jeg er heldig som har fått oppleve mange sterke ledere i tidligere jobber. Den som fikk meg raskt selvstendig og profesjonell, da jeg var først ute som ansatt nummer én på Farris Bad i Larvik, allerede tre år før åpning, var Scilla Treschow Hokholt. Henne og hennes søster kan jeg si masse om. Jeg fikk skikkelig skinn på nesa!

Q: Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

A: Vi feirer alle ansattes fødselsdag den siste fredagen hver måned, med kake i kantina. Dette er en god tradisjon.

Q: Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

A: Medlem siden 1999. Da jobbet jeg i Ving Norge. Støtvig Hotel har vært medlem siden ett år før åpning 11. november 2013.

Q: Hva syns du er det beste ved HSMAI?

A: En unik møteplass for reiselivet.

Q: Er det noen aktiviteter eller tiltak du syns HSMAI bør starte opp?

A: Flere frokostmøter med temaer som berører bransjen hver dag. Vi har ulike utfordringer, og ved hyppige møteplasser kan relasjoner skapes, og ikke minst skaper vi trygghet i forhold til hverandre.

Q: Beskriv en perfekt helg for deg.

A: En perfekt helg er fellesskap med venner og familie, felles treningsarena, utnytte helger maks, så en fyller batteriene.

Q: Hvis du var Norges statsminister, hva ville du lagt vekt på?

A: Innovasjon, utvikling, utdanning, for få til mye større grad av interesse for yrkesfag innen kokk, servitør og reiseliv. Vi må få frem gevinsten ved å søke disse yrkene – vi lider under enorm mangel på faglærte innen vår bransje.

Q: Hvordan vil noen som kjenner deg beskrive deg?

A: Ærlig, løper fort, er innovativ og en stor lagspiller. Fremsnakker mine ansatte!

Q: Hvor går neste reise privat eller i arbeid?

A: Neste reise Stockholm nå i helgen. Nye restauranter og hotellprodukter skal besøkes.

Q: Har du noen spesielle hobbyer?

A: Jeg spiller golf og elsker joggeturer med god musikk.

Q: Om du var fanget på en øde øy, hva ville du tatt med deg, om du fikk velge én ting

A: Min bror Ole Fredrik . Vi overlever alltid sammen. Han er  byggmester, og den beste kokken i familien, som elsker å fiske.

Q: Takk, har du ellers noe på hjertet?

A: Jeg er opptatt av utvikling, og reiselivets posisjon. Vi bør samtlige aktører løpe raskere i takt. Neste generasjon reiser rundt halve verden i sofaen hjemme hver helg, så det stiller krav til oss som er ledere idag, til å skape attraktive produkter og destinasjoner, som er like sexy om ti år.