Ingunn Weekly: Viktig debatt

På tirsdag denne uken arrangerte HSMAI et frokostmøte sammen med Norsk Reiseliv og NHO Reiseliv. Det var stort oppmøte, og det ble svært interaktivt med mye engasjement. Det lover godt.

Frokostmøtet omhandlet fremtidens kompetansebehov, og debatten ble innledet av Johan R. Edelheim, den nye instituttlederen på NHS ved Universitetet i Stavanger.

Dette temaet skal vi følge opp videre.  Reiselivet er i en omstillingsfase, og det gjør at bedriftene må tenke nytt og tilegne seg ny kunnskap og kompetanse. Digitalisering gjør at reiselivet trenger folk med digital kompetanse og erfaring. Det er også et behov for å omstille seg mot nye markeder og andre kulturer, som for eksempel Asia. Og reiselivet må innrette seg etter helt andre arbeidsoppgaver som skal bemannes. Enkelte av dagens arbeidsoppgaver vil forsvinne, mens andre oppgaver blir mer relevante.

Neste frokostmøte – og det blir stor debatt da også –  blir torsdag 24. mai, og skal omhandle det sterkt voksende kinesiske markedet. Sett av datoen!

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle involverte parter for godt samarbeid og ser frem til videre samarbeid.

God helg!

Med vennlig hilsen
Ingunn Hofseth
Administrerende direktør
HSMAI

Toppfoto: Det var godt oppmøte på frokostmøtet i Oslo tirsdag 13. mars 2018.