Widerøe kutter 44 ukentlige flybevegelser i Lofoten og Vesterålen

En av Widerøes Dash 8-Q400-maskiner på bakken. Foto fra Widerøes Flyveselskap.

Related Post

– Widerøe ser seg dessverre nødt til å legge om produksjonen i Lofoten, for å tilpasse oss dagens rammebetingelser og markedsutvikling. Færre kunder får akkurat det produktet de etterspør, men vi ser ikke at vi har noen valg, slik avgiftene har utviklet seg de siste årene, sier Stein Nilsen, Administrerende Direktør i Widerøe AS, i en pressemelding.

– Produksjonen blir derfor i større grad tilpasset de setekrav som er satt av Samferdselsdepartementet, og ekstra produksjon kuttes. I tillegg kuttes de fleste kommersielle kortbaneflygninger mellom Lofoten og Tromsø, fortsetter han.

Bekymret

– Widerøe er en kommersiell aktør, og vi vil alltid tilpasse oss de rammebetingelsene og markedsforhold som gjelder. Vi vil imidlertid uttrykke bekymring for den utviklingen vi ser på kortbanenettet. På den ene siden ser vi at stadig flere ruteområder løftes ut av anbudssystemet. På den andre siden blir det stadig dårligere rammebetingelser for å utvikle distriktsruter kommersielt. Taperne er Distrikts-Norge, som mister viktige kollektivtilbud, avslutter Nilsen.

Totalt vil det bli 44 færre flybevegelser i uken i Lofoten og Vesterålen. Endringene trer i kraft 13. august 2018.

Foto: En av Widerøes Dash 8-Q400-maskiner på bakken. Foto fra Widerøes Flyveselskap.

Posted in Ukategorisert