SAS bestiller 50 nye Airbus A320neo

SAS har besluttet å bestille 50 Airbus A320neo-fly, som skal leveres fra våren 2019 til 2023. Med dette får flyselskapet for første gang fra 2023 en enhetsflåte bestående av markedets mest effektive og miljøvennlige kort- og mellomdistansefly, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Siden vi for drøyt ett år siden begynte å fly de nye Airbus A320neo, har vi fått en meget positiv respons fra kundene. Jeg gleder med derfor til at vi gjennom denne ordren kan fortsette å forbedre og investere i vårt tilbud til kundene og dermed i SAS’ fremtid. Dessuten skaper vi for første gang en enhetsflåte. Gjennom å bestille 50 Airbus A320neo, får vi tilgang til markedets mest effektive fly, og kan ytterligere effektivisere vår virksomhet, samt ytterligere minske våre klimapåvirkende utslipp, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.

– Vi er stolte over den tillit SAS viser oss. Airbus A320neo kommer til å komplettere selskapets allerede eksisterende Airbus-flåte, med uslåelig drivstoffeffektivitet, de laveste driftskostnader og miljøpåvirkning. Det er det perfekte valget for SAS’ erstatning av eldre fly. Med dette kommer flyselskapets passasjerer til å kunne nyte den beste komfort i luften, sier Eric Schulz, Chief Commercial Officer i Airbus.

Airbus A320neo har 15-20 prosent lavere drivstofforbruk per setekilometer, enn de fly som fases ut av trafikk. De klimapåvirkende utslippene minskes ytterligere, gjennom bruk av biobrensel. SAS investerer allerede i dag i biodrivstoff, og har alt arbeidet i mange år for å stimulere til økt produksjon av denne typen drivstoff.

De siste årenes investeringer i tilbudet til kundene, samt effektiviseringer i virksomheten, har bidratt til konsernets økte lønnsomhet, og dermed gjort det mulig å gjennomføre dagens ordre. SAS jobber nå med effektiviseringer på tre milliarder svenske kroner frem til 2020. Selv etter 2020 må selskapet fortsette å effektivisere virksomheten, og gjennom fornyelsen av flyflåten, og innføringen av en enhetsflåte, kan konsernet effektivisere den operative plattformen ytterligere.

En moderne og effektiv enhetsflåte

SAS har allerede 17 Airbus A320neo i trafikk fra den forrige ordren, på 30 Airbus A320neo. Dagens bestilling gjør at selskapet kommer til å ha minst 80 A320neo i trafikk i løpet av 2023. Ordren på 50 Airbus A320neo er delt i to deler. De første 15 nye Airbus A320neo, med leveranse fra våren 2019 til 2021, er sikret gjennom intensjonsavtaler med leasing-givere. De resterende 35 Airbus A320neo kommer til å leveres direkte fra direkte fra Airbus frem til 2023.

Flyordren inkluderer også opsjoner på ytterligere fem Airbus A320neo. Videre har SAS mulighet til å øke antallet fly som kan leies fra leasing-selskap. Sammen med de eksisterende flyene, skaper det en fleksibilitet for tilvekst, under de rette forutsetninger.

Flyene kommer til å finansieres gjennom en kombinasjon av finans-leaser, sale/leaseback, samt egengenerert cashflow. Samtlige fly kommer til å være utrustet med høyhastighets-WiFi, og SAS’ nye, populære kabininteriør.

SAS har siden 2012 jobbet med å harmonisere og forenkle flyflåten. I dag har selskapet to flytyper i trafikk innen Europa, sammenlignet med seks forskjellige i 2012. I takt med leveransene av de nye Airbus A320neo, kommer flyselskapet til å fase ut Boeing 737 og eksisterende Airbus A320-maskiner. I samband med dette forenkles SAS’ flyflåte ytterligere, til en enhetsflåte bestående av Airbus-fly på både kort-, mellom- og langdistanseruter. Det kommer til å gi økt fleksibilitet, og gir ytterligere forenklinger og effektiviseringer i produksjonen.

Under ett gir denne flyordren SAS en svært konkurransekraftig flyflåte, med tanke på miljøpåvirkning, kundekomfort og kostnadseffektivitet.

Listeprisen på de 35 Airbus A320neo-flyene, inklusive motorer, som bestilles fra Airbus, er på nesten fire milliarder dollar, før de rabatter som er gitt i forhandlingene mellom SAS og Airbus. De øvrige 15 Airbus A320neo leies av leasing-selskap. Bestillingen til Airbus gjøres av SAS’ heleide datterselskap Gorm Asset Management Ltd.

SAS har enda ikke valgt hvilken motor som skal benyttes på flyene.

Foto: En datagenerert modell av SAS’ nye Airbus A320neo. Foto fra SAS.