Nordic Choice Hotels inngår nytt samarbeid med NOAS

Nordic Choice Hotels har inngått et samarbeid med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), om rådgivning og bistand til medarbeidere som risikerer utsending fra Norge. Samarbeidet har fått navnet Ali-hjelpen og er oppkalt etter en medarbeider på Clarion Hotel Wisby, Ali Popal.

Formålet med Ali-Hjelpen er å kunne bistå de av konsernets ledere som trenger rådgivning og hjelp i forbindelse med medarbeidere som av ulike grunner risikerer utvisning. Ali-hjelpen er et hjelpeverktøy, og formålet er å gi medarbeiderne hjelp til å fremstille sine saker på en riktig og god måte, og sikre at myndighetene får best mulig underlag å bedømme den enkelte sak, skriver hotellkjeden i en pressemelding.

– Mange unge mennesker har Nordic Choice Hotels som sin første arbeidsplass, og mange utenlandske har sin første norske jobb hos oss. Det er vårt ansvar at de får en god introduksjon til arbeidslivet, at de føler at de blir tatt vare på, og er en del av fellesskapet på arbeidsplassen. I forlengelsen av dette ønsker vi å bistå med hjelp til rådgivning, der vi ser det finnes et behov for det. Derfor oppretter vi Ali-hjelpen, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

Ali-hjelpen består i at Nordic Choice Hotels bidrar med rådgivning via Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) i Norge og Rådgivningsbyrån i Sverige, i tilfeller som gjelder asyl, arbeids- eller oppholdstillatelse. Behov for ytterligere juridisk bistand vil vurderes på en sak til sak-basis. Samarbeidet inneholder også kursing av ledelse på hotell og hovedkontor, i forbindelse med asylspørsmål.

– I NOAS ser vi Ali-hjelpen som et strålende foregangstiltak, som vi er glade for å kunne bidra til. Norsk politikk og praksis på asylfeltet er komplisert, og vanskelig å finne ut av for asylsøkere. Men også for arbeidsgivere og kolleger kan det være vanskelig å orientere seg og finne riktige svar på spørsmål knyttet til beskyttelse, opphold og arbeidstillatelse. Nå når regjeringen endelig åpner for at asylsøkere lettere skal kunne få arbeidstillatelse mens de venter på å få sak behandlet, er det flott at Choice går foran med Ali-hjelpen, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.

Ali-hjelpen har vært tilgjengelig for Nordic Choice Hotels’ medarbeidere fra januar 2018, og samarbeidene med NOAS og Rådgivningsbyrån trer i kraft i april 2018.

Foto: Petter A. Stordalen overrakte Ali Popal mer enn bare prisen for Årets medarbeider under vinterens medarbeidersamling i Nordic Choice Hotels. Foto fra Nordic Choice Hotels.