Ingunn Weekly: Mike Leven Mentor-program

Er du interessert i å søke om en mentor, eventuelt å være en mentor selv? Ta gjerne kontakt med oss.

Uavhengig om du jobber nasjonalt, europeisk eller globalt, og du har jobbet som leder i mange år, er det et økende behov for kompetanse, og alle trenger påfyll. Endringene i bransjen er raske, markedet er krevende, og derfor er det viktigere enn noen gang å holde seg oppdatert, og stadig å utvikle seg som leder.

Mentoring er en toveis-prosess. Det er ikke alle ledere som er like gode til å være mentorer. De mentorene som selv ønsker å lære, er de beste mentorene. De ser at samarbeidet med «mentees» gir dem selv læring og utvikling. I tillegg til den hjelpen du kan få internt, ønsker HSMAI å være der for deg, gjennom hele karrieren.

Programmet er rettet mot alle aldersgrupper og nivåer i bransjen. Et paneuropeisk mentorprogram, som fungerer på tvers av ulike disipliner og selskaper innen hotell- og reiselivsbransjen, er gunstig for mentorer og «mentees», personlig og profesjonelt, men også for de respektive selskaper og for bransjen som helhet.

Dersom bedriften du er jobber i er HSMAI-medlem, kan du delta i programmet kostnadsfritt, og du dekker kun hotell- og reiseutgifter.

Programmet er utviklet sammen med Mike Leven, og han vil være med og velge ut våre mentorer, og vil coache mentorene. Vi har altså muligheten til å lære av en av de absolutt beste i verden på dette området.

Dette vil skje i Florida, første gang i November i år, og så igjen i mars neste år. To ganger i alt, inklusive dialog over skype og tilsvarende.

Se også her.

Press her for å søke om deltagelse i The Mike Leven Mentor Program

Hører gjerne fra deg om dette.

Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen
Ingunn Hofseth
Administrerende direktør
HSMAI

Toppfoto: Mike Leven (arkivfoto).