NSB med gode økonomiske resultater for buss og persontog

Tog og bussvirksomheten i NSB-konsernet viser god drift, og leverer gode økonomiske resultater. Innen godstransport med tog, er situasjonen fremdeles svært krevende.

NSB-konsernet har fire forretningsområder: Buss (Nettbuss), persontog (NSB Persontog), godstog (CargoNet) og reiseliv. Driftsinntektene i første tertial 2018 ble på i underkant av 5,2 milliarder kroner, med et driftsresultat på 97 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra konsernet.

Gode økonomiske resultater og trafikkvekst i persontog

– Jeg er fornøyd med at vi leverer gode resultater i en periode preget av både driftsforstyrrelser og omstillinger internt, sier Geir Isaksen, konsernsjef i NSB-konsernet.

– Vi forbereder oss på konkurranseutsettingen av persontog, samtidig som vi skal utvikle nye tilbud og levere gode og forutsigbare reiser til kundene hver dag, understreker han.

– Det er positivt å se at stadig flere velger å reise med oss.  Kundene våre er hverdagshelter, som er med på å løse samfunnets utfordringer, knyttet til bilkøer, parkeringsproblematikk og klimautslipp. Våre medarbeidere jobber hver dag for at grønne reiser med buss og tog skal bli enda mer attraktive.

Norges mest bærekraftige selskap

NSB ble i vår kåret til Norges mest bærekraftige selskap 2018 i Sustainable Brand Index, Nordens største merkevare-undersøkelse om bærekraft. Et representativt utvalg på 6000 nordmenn stemte frem NSB som vinneren.

– Denne prisen inspirerer og gjør oss stolte. Takket være iherdig innsats fra alle våre medarbeidere, er vi med på å kutte klimagassutslipp og redusere antall biler på veiene. Deres innsats bidrar til at stadig flere velger å reise kollektivt, forteller Isaksen.

Krevende driftssituasjon for gods og person

Våre kunder er avhengig av at togene går, og kommer frem når de skal. Dessverre har både godskundene og persontog-kundene i vinter opplevd mange forsinkelser. Dette har også gitt lavere kundetilfredshet.

– En kald og snørik vinter har medført store driftsforstyrrelser for CargoNet, og resultatene er svake. Dersom gods på bane skal lykkes, er det viktig å sikre rammebetingelser som gjør det mulig for godsoperatørene å konkurrere med lastebilnæringen, sier konsernsjefen.

I tillegg til den kalde og snørike vinteren, har mange feil på togskinnene, strømforsyning og signalanlegg, kombinert med en periode med driftsutfordringer i NSB, gitt en nedgang i punktlighet for persontog fra 91,1 prosent, til 85,6 prosent.

Nettbuss vinner anbud og kundetilfredshetsmålinger

Nettbuss har over lang tid arbeidet målrettet med kvalitetsforbedringer og effektivisering. Det er derfor gledelig å se at Nettbuss fortsetter med gode driftsresultater og vinner viktige kontrakter. Ekspressbussene i Sverige imponerer spesielt, og tok nylig de to øverste plassene i den svenske kundetilfredshets-kåringen, Svensk kvalitetsindeks. I tillegg investerer Nettbuss i fremtidens løsninger og teknologi, for å gi kundene den beste reisen.

– Vi vant nylig fire kontrakter på Romerike, med oppstart i 2019, og har blant annet investert i 44 hybridbusser av en ny type, som er 24 meter lange, til oppstart av den nye kontrakten i Trondheim by. I tillegg tester vi ut ny teknologi, og satser offensivt på nye løsninger som gir kundene våre den beste reisen hver dag. Dette gjør oss til en vinner i fremtiden, sier Isaksen.

Les hele Tertialrapporten her.

Foto: Et tog på billedskjønne Raumabanen. Foto fra NSB.