Anders Nyland ny reiselivsdirektør i Bergen

Styret i Bergen Reiselivslag har ansatt Anders Nyland (42) som ny reiselivsdirektør etter Ole Warberg. Nyland kommer fra stillingen som seniorrådgiver ved Geelmuyden Kieses kontor i Bergen, og er tidligere sjefredaktør i Bergensavisen.

– Vi har vært på jakt etter en visjonær og fremtidsrettet reiselivsdirektør for Bergen og regionen. Derfor er jeg svært glad for at Anders Nyland har takket ja til å lede Bergen Reiselivslag videre. Anders er en strategisk, tydelig og målrettet leder, med omfattende erfaring i å lede virksomheter i endring. Dessuten har han førstehånds kjennskap til hvordan digitaliseringen av samfunnet påvirker næringslivet, gjennom endrede forretningsmodeller og nye markedsførings- og kommunikasjonskanaler, sier styreleder Asle Prestegard i Bergen Reiselivslag, i en pressemelding.

Han legger til at det har vært viktig for reiselivslaget å finne en leder som kan se på reiselivsnæringen med nye øyne, og bidra til å videreutvikle både produktkonsepter og profileringen av bergensregionen, i samarbeid med medlemsbedriftene og reiselivslagets ansatte.

– Dette var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Reiselivsnæringen er vesentlig for fremtidig vekst, verdiskaping og velferd på Vestlandet. Samtidig er næringen i sterk endring, som følge av den digitale revolusjonen. Og så er jeg jo inderlig glad i Bergen da! Jeg gleder meg til å jobbe til beste for byen og næringen, sammen med reiselivslagets ansatte, medlemsbedrifter og samarbeidspartnere, sier Nyland.

Bergen Reiselivslag er reiselivsnæringens felles redskap, nettverksorgan, produktkoordinator og spydspiss i markedsføringen av byen og regionen. Reiselivslaget arbeider for å styrke medlemsbedriftenes lønnsomhet og konkurranseevne, gjennom målrettet informasjon og markedsføring av Bergen og regionen i inn- og utland, og for å utvikle bergensregionen som destinasjon, til beste for medlemsbedrifter, arbeidstagere og samfunnet.

Nyland tiltrer stillingen 1. september.

Foto: Anders Nyland, påtroppende reiselivsdirektør i Bergen Reiselivslag. Foto fra Bergen Reiselivslag.