Kutter matsvinn i ekspressfart – frir til de unge for ytterligere reduksjon

I flere år har Scandic jobbet hardt for å få gjestene til å spise opp maten. For halvannet år siden forpliktet hotellkjeden seg til å kutte matsvinnet med 20 prosent innen 2020. Etter snart halvgått løp, er matsvinnet redusert med mer enn ti prosent, og nå håper kjeden at gjestene er klare for å fortsette kampen mot matsvinn.

– Det er gledelig å si at vi er halvveis til målet på Verdens miljødag, men samtidig er det viktig å understreke at vi fortsetter kampen. Matsvinnet skal ytterligere ned, og vi håper gjestene er med på laget, sier direktør for mat og drikke i Scandic, Morten Malting, i en pressemelding.

Nå ønsker hotellkjeden særlig å fri til unge gjester.

– En undersøkelse vi har gjort, viser at det er spesielt de unge, mellom 18 og 34 år, som forsyner seg med mer mat enn de orker å spise opp. Det er synd, for undersøkelsen viser at mange unge har gode holdninger. Nå gjelder det bare å få dem til å faktisk slutte å kaste mat, sier Malting.

Har forpliktet seg til matsvinn-avtale

Siden 2011 har Scandic Hotels jobbet målrettet for å redusere matsvinnet, og i 2017 forpliktet hotellkjeden seg til 20 prosent reduksjon de neste tre årene, gjennom initiativet Kutt Matsvinn 2020. Ved utgangen av mai 2018 er de halvveis til mål. Bare i fjor ble matsvinnet kuttet med 85 tonn. Svinnet fortsetter nedover, også i 2018.

– Vi ønsker selvsagt at våre gjester skal la seg friste av Norges beste frokost, men det er synd om halve måltidet blir liggende igjen på tallerkenen, fordi magen blir mett før øyet. Derfor har vi blant annet begynt med mindre tallerkener til frokostgjestene våre. Vi oppfordrer gjestene til å heller forsyne seg to ganger, forklarer Malting.

Hvert år kaster nordmenn over 217.000 tonn mat som kunne ha vært spist. Matvett er næringslivets satsing for å redusere dette matsvinnet. Sammen med Matvett og 1600 spisesteder, herunder mer enn halvparten av landets hoteller, markerer Scandic i dag (tirsdag 5. juni, red. anm.) Verdens miljødag, i regi av FN.

Hovedmålet er å bidra til å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

Unge er dårligst til å spise opp maten sin

For å få til det, er det helt nødvendig å gjøre folk mer bevisst på hvorfor det er viktig å redusere matsvinnet i verden. Scandic mener frokostgjestene er på god vei.

I en undersøkelse YouGov nylig har gjort på vegne av Scandic, svarer 90 prosent at de som oftest eller alltid spiser opp alt de har forsynt seg med, når de er på hotell.

Det er likevel stor variasjon her.

17 prosent av unge mellom 18 og 34 år svarer at de kun spiser opp maten halvparten av gangene de spiser frokost på hotell. Kun én prosent av dem over 55 svarer det samme. Så godt som alle eldre er opptatt av å spise tallerkenen helt ren.

Flertallet av de spurte i undersøkelsen svarer at de forsyner seg to ganger eller mer, og det er et sunnhetstegn, mener Scandic. Overfylte tallerkener, med litt av alt, fører til mer svinn enn flere mindre porsjoner.

– Vi er glade for at våre gjester er opptatt av matsvinn. Vi ønsker å servere en fristende frokost, med et stort utvalg. Det må likevel ikke gå på bekostning av vår satsing på matsvinn. Derfor ønsker vi å fortsette å snakke om hvor viktig dette er i all vår kommunikasjon med gjestene, sier Malting.

Dette viser funnene i undersøkelsen:

56 prosent av de spurte svarer at de i stor grad tenker på å unngå matsvinn, når de forsyner seg av frokost på hotell. Kvinner (61%) er noe mer bevisst enn menn (52%). De over 55 år er i en klasse for seg (68%), mens de fra 18-34 år er minst bevisst (34%).

90 prosent av de spurte svarer at de alltid eller som oftest spiser opp all maten de har forsynt seg med. Mennene (91%) er langt flinkere enn kvinner (88%). Også her er de eldste mest bevisst. 97 prosent av de over 55 spiser alltid eller som oftest opp maten, mot 82 prosent av de mellom 18-34 år.

Elleve prosent av kvinnene i undersøkelsen svarer at de maks spiser opp maten halvparten av gangene. Sju prosent av mennene svarer det samme. 17 prosent av unge mellom 18-34 år svarer at de spiser opp halvparten av gangene eller sjeldnere, kun én prosent av de eldre svarer det samme.

72 prosent av de spurte svarer at de forsyner seg to eller flere ganger, når de spiser frokost på hotell, mens 23 prosent svarer at de kun forsyner seg én gang.

Undersøkelsen er gjennomført i mars 2018, blant over 600 personer over 18 år, som har bodd på hotell i løpet av de siste tre årene. Dataene er vektet med dimensjoner på kjønn, alder og geografi, på bakgrunn av et ideal fra Statistisk Sentralbyrå, slik at resultatene er representative for befolkningen, med hensyn til målgruppen.

Foto: Fra frokostbufeen på Scandic Park Sandefjord. Foto fra Scandic Hotels.