Norwegian åpner langdistanse-base i København

Norwegian åpner selskapets første skandinaviske langdistanse-base i København fra oktober, hvor rundt 80 piloter skal være basert. Basen åpner i forbindelse med oppstarten av vintersesongen, og vil betjene selskapets skandinaviske langdistanseruter.

Flyselskapet oppretter dermed 80 pilotstillinger i København. Norwegian har også langdistanse-baser i Amsterdam, Paris, Barcelona, Roma, London, New York, Los Angeles, Fort Lauderdale og Bangkok.

– Vår langdistanse-operasjon i Skandinavia har nå vokst betydelig, slik at det er naturlig for oss å etablere en base for piloter i København. Københavnbasen vil bidra til å forenkle og styrke virksomheten vår, og skape lokale arbeidsplasser, sier Helga Bollmann Leknes, HR-direktør i Norwegian.

Den eksisterende basen i København har per i dag over 500 medarbeidere, hvorav 200 er piloter, som primært flyr på selskapets ruter i Europa.

Enighet med FPU

Etableringen av basen i Danmark er blitt gjort i samråd med den danske fagforeningen Flyvebranchens Personale Union, FPU, og partene er kommet til enighet:

– Vi har inngått en avtale med FPU, og jeg vil gjerne takke dem for den konstruktive dialogen vi har hatt. Jeg ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med dem, fortsetter Bollman Leknes.

Foto: En av Norwegians Boeing 787 Dreamliners i hangar. Fotograf: Jørgen Syversen.