Nå blir det åker på Jernbanetorget

Clarion Hotel The Hub vil gi gjestene smaken av Oslo. Na?r hotellet a?pner va?ren 2019, vil to store taka?kre servere gjestene ureiste ra?varer og grønne opplevelser. Menyen skal komponeres i samarbeid med den svenske stjernekokken Marcus Samuelsson, og Andreas Capjon, kjent som bybonden pa? Losæter, skal sta?r for dyrkingen.

Takbonden har testet produksjonsmetoden i sommer, sa? alt ligger til rette for en a?pning av GrowHub 1. mars neste a?r, forteller Clarion Hotel i en pressemelding.

Clarion Hotel The Hub vil bli det grønne hotellet midt i byen. Her skal de dyrke ureist mat pa? taket. Takhagen har fa?tt navnet GrowHub, og vil besta? av to niva?er pa? til sammen flere hundre kvadratmeter. Her skal det produseres salater, grønnsaker og urter til restauranten i 13. etasje, et samarbeid med den internasjonale toppkokken Marcus Samuelsson.

– Jeg vil spre matglede, og elsker a? kombinere lokale ra?varer med internasjonale smaker. Det er ekstra spennende a? være med og flytte grenser for bærekraftig restaurantdrift, sier Marcus Samuelsson, som ogsa? er medlem av det ra?dgivende organet for EAT.

For Clarion Hotel er GrowHub et skritt videre i satsingen pa? sunn, miljøvennlig og smakfull mat. Den første piloten vil produsere 10.000 enheter i a?ret, men hotellkjeden har ambisjoner om flere og større takprosjekter i fremtiden.

– Vi vil gi gjestene va?re unike opplevelser, samtidig som vi tar vare pa? verden og miljøet rundt oss. Med GrowHub tester vi en helt ny ma?te a? dyrke mat i byen pa?, som er bærekraftig, ogsa? økonomisk. Med det ha?per vi flere vil gjøre det samme fremover. Fremtidens tak ma? være grønne. Hos oss blir det til a? spise opp, sier Andre? Schreiner, administrerende direktør pa? Clarion Hotel The Hub.

Urbant nybrottsarbeid

Andreas Capjon er en av Oslos pionerer innen urbant landbruk, kjent som bybonden pa? Losæter. Capjon skal drifte hagen i samarbeid med Ureist og Bokashi Norge. Det skal skapes lokale kretsløp, og det baseres pa? a? bruke regnvann og gjødsle med kompostert matavfall fra hotellets restauranter. Ma?let er a? gjøre takdyrking ba?de enkelt og attraktivt for andre med store tak i byen.

– Det er utrolig spennende at vi na? kan dyrke mat som gjestene kan se gro fra restauranten der de spiser den. Bybønder redder nok ikke verden alene, men gir folk mulighet til a? komme nærmere den. Det blir ekstra gøy na?r flere ikke bare kan se, smake og plukke, og til og med bidra, sier Andreas Capjon, the Hubs nye takbonde.

Etterlyser avleggere av gamle Oslo-planter

Testproduksjonen er allerede startet pa? Losæter i Oslo. Samuelsson og Capjon samarbeider om valg av planter, men vil gjerne ha innslag av urter og matplanter fra eldre kjøkkenhager rundt i Oslo. Kokken er opptatt av lokale smaker, og bonden brenner for a? bevare gamle arter. Na? oppfordrer de hageeiere i hele byen til a? bidra med stiklinger fra sine egne, lokale, kulinariske skatter.

Kort om Clarion Hotel The Hub

Hotellet a?pner midt i Oslo 1. mars 2019. Med 810 rom og konferansekapasitet til 1850 gjester, blir det et av Skandinavias største. Hotellet fa?r to restaurantkonsepter og ulike scener for kulturarrangementer. Det blir Oslos nye møtepunkt for mennesker, kunst, design, musikk og lokale smaker. Offisiell partner til Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019.

Kort om Marcus Samuelsson

Svensk kokk, kjent fra Red Rooster i New York, med restauranter i New York, London, Bermuda, Stockholm og Oslo (fra 2019). Født i Etiopia, oppvokst i Göteborg, og for tiden bosatt i Harlem, New York. Vinner av Top Chef Masters og James Beard Award. Medlem av Gunhild Stordalens Advisory Board i EAT Foundation. Kreativ og kulinarisk samarbeidspartner med Clarion Hotel siden 2008, med 24 signaturrestauranter og -barer i Norden.

Kort om GrowHub

En taka?ker pa? flere hundre kvadratmeter pa? taket av Clarion The Hub. Vil produsere cirka 10.000 grøntenheter pr a?r til hotellets restauranter og gjester. Driftes av bybonde Andreas Capjon, i samarbeid med Ureist og Bokashi Norge. Ønsker a? ogsa? fokusere pa? gamle sorter, for a? øke mangfoldet. Gjødsles med bokashi-kompostert matavfall fra hotellets restauranter, og vannes med regnvann.

Kort om Bybonden og Ureist

Bybonden Andreas Capjon dyrker ureist mat midt i byen. Drifter til daglig Losæter, pa? oppdrag fra Foreningen Losæter, og støttet av Bondelaget. Jobber for a? gi folk nærhet til hvor maten va?r kommer fra. Bybonden har nettopp gitt ut boka Balkongbønder. Ureist er del av Bokashi Norge, som ogsa? jobber for kompostering av matavfall.

Kort om Losæter

Losæter i Bjørvika er stedet der ingen skulle tro at noe kunne gro, som na? er en grønn lunge, full av grønnsaker, folk og læring. Losæter er initiert av kunsterkollektivet Futurefarmers, pa? oppdrag fra Bjørvika Utvikling. Foreningen Losæter har det overdordnede ansvaret, og bybonden den daglige ledelsen; støttet av Statens vegvesen Region øst, Norges Bondelag og Norgesgruppen, med prosjektmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sparebankstiftelsen og Oslo Kommune.

Losæter er et offentlig rom hvor alle er velkomne, som fylles av formidling av kunnskap om hvor maten va?r kommer fra. Den første testdyrkingen pa? GrowHub gjøres i disse dager pa? Losæter.

Foto: GrowHub på taket av Clarion Hotel The Hub i Oslo. Illustrasjon fra Clarion Hotel.