Reiselivskommuner skårer høyt i NHOs kommune-NM

Flere små og store reiselivskommuner er plassert på topp 20-listen til NHOs kommune-NM. – Reiselivsnæringen trekker kommuner framover, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Denne uken presenterte NHO resultatene fra sitt årlige kommune-NM, der alle kommunene måles på områder som kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv og kommuneøkonomi. Rogalandskommunen Sola rangeres høyest av kommunene, etterfulgt av Oslo, Bærum og Austevoll. Kommuner på Østlandet og byområdene langs hele kysten (Kristiansand, Stavanger, Bergen, Florø, Ålesund, Molde, Bodø, Harstad, Tromsø og Alta) er også blant de høyest rangerte. I tillegg kommer reiselivskommuner i indre Nordfjord og indre Sogn, samt kommuner tilknyttet vintersportområder på Østlandet, høyt opp på listen, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

Reiselivssatsing gir uttelling

– Det er særlig bykommunene og kommunene rundt disse som kommer godt ut, og det er ikke overraskende, men rapporten viser også at mindre kommuner som satser spesielt på reiseliv, rangeres høyt. Det er også gøy å se at kommuner som har satset spesielt på reiseliv de siste årene, har gjort et solid hopp på målingen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

– Reiselivet er i vekst, og bidrar til flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunen. En kommune uten reiseliv vil slite med å holde på sine innbyggere. Det viktigste for kommunene er å få unge familier til å bosette seg der, og bidra med skatt. Reiselivet skaper liv og sosiale møteplasser, som gjør at folk både vil bli boende og flytte dit, fortsetter reiselivsdirektøren.

Stort Bykle-byks

Kraft- og reiselivskommunen Bykle i Aust-Agder er den kommunen som har gått mest frem i NHOs kåring siden målingene startet i 2012 – hele 210 plasser. Kommunen har fått økt tilgang på sysselsatte med fagprøveutdanning, lavere ledighet og vekst i privat sysselsetting. Reiseliv er den viktigste vekstnæringen i kommunen. Bykle har en verdiskaping fra reiselivet per innbygger som er nær åtte ganger så stor som landsgjennomsnittet, viser beregninger som Menon Economics har gjort for NHO Reiseliv.

– Bykle er et godt eksempel på en liten kommune med få innbyggere, som har klart å skape aktivitet, næringsliv og arbeidsplasser. Det er den største skidestinasjonen på Sørlandet, og det gir store inntekter til kommunen og et stort tjenestetilbud til lokalbefolkningen, sier Krohn Devold.

I NHOs rapport om kommune-NM trekkes Aurland kommune i Sogn og Fjordane frem som en kommune der reiseliv har bidratt til et stort byks på målingen. I rapporten heter det at «Aurland har hatt en stor økning i reiseliv de senere årene», og har gått frem 152 plasser siden 2012.

– Aurland har tatt flere kreative grep for å skape mer reiseliv i sin region. Blant annet bidrar det nye utkikkspunktet Stegastein til flere turister og økt næringsvirksomhet i området, forteller Krohn Devold.

Milliard-bidrag til kommunene

Norsk reiseliv gir store kommunale skatteinntekter. Ifølge den ferske Menon-rapporten Reiselivsnæringens verdi bidrar reiselivet med 4,3 milliarder i direkte skatteinntekter til norske kommuner. Rapporten viser at skatteinntektene fra reiseliv er større enn fra hele prosessindustrien, altså kraftkrevende foredling av tre, metall, mineraler og ulike typer kjemisk industri (3,5 milliarder). Inntektene fra reiseliv er nesten tre ganger så høye som skatten fra sjømatnæringen (1,6 milliarder) – som også inkluderer oppdrett, fiskeri og industriforedling.

– Det som kjennetegner mange industribedrifter, er at de har store overskudd, høy grad av automatisering, men gjerne få ansatte. Kommunene får ikke overskuddsskatten fra disse bedriftene – den går rett til staten. Det kommunene får, er skatten fra dem som jobber i bedriftene. Det betyr at hvis kommunene vil ha flere og bedre skoler, eldreomsorg og barnehager, må ordføreren satse på de næringene som har mange ansatte, som reiselivet, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Fotograf: Oda Hveem.