Ingunn Weekly: Få Mike Leven som coach!

Jeg har stor tro på en kultur som innebærer livslang læring. Selv ble jeg som 21-åring leder for 35 medarbeidere, men fortsatt har jeg mentorer.

Jeg har unge mentorer, slik at jeg kan holde meg à jour på det som betyr mye for dem, som også jeg burde vite mer om.

Hovedmentoren min er Mike Leven, som har vært mentoren min i nærmere fem år. Mike er et av de mest respekterte hotelikonene i USA, og en varm supporter av HSMAI Americas, og også oss i Europa. Han har også en fortid som HSMAIs internasjonale styreleder. Sammen med Las Vegas Sands Corporation donerte Mike generøst USD 1,5 millioner til HSMAI Amerika.

Av jobber han ellers har hatt, kan jeg nevne President og COO for Holiday Inn Worldwide, og President i Days Inn of America.

Frem til for tre år siden var Mike President og COO i Las Vegas Sands Corporation, der han brukte sine salgs- og lederferdigheter til å få verdens største hotell- og casino selskap til å bli det mest lønnsomme. Her må jeg også nevne at han ble rekruttert til den jobben i en alder av 72, og var i jobben i seks år.

Han er en av dem jeg respekterer aller mest, ikke fordi han er blitt så rik eller fordi han i mange år var den best betalte topplederen i Las Vegas. Han er blitt min venn og mentor på grunn av det han gjør for andre, og på grunn av hans ekstraordinære evner innen salg og ledelse, blant annet gjennom hans måte å behandle andre mennesker på.

Nå kan han bli din coach, dersom du blir en av mentorene våre. Vi kommer til å besøke ham igjen i Florida den 20. november, og igjen 28. mars neste år.

Som de aller fleste, antar jeg, motiveres jeg av den dypere meningen i ting. Det er mange som har funnet  dypere meningen i HSMAI-engasjementet sitt, gjennom ulike verv hos oss, hvor du kan du utvikle deg selv, i tillegg til selskapet du jobber for, men også fordi du kan påvirke og bidra til å utvikle en hel bransje, både nasjonalt og internasjonalt.

HSMAI føles ikke som arbeid, men en reise i konstant forandring – gjennom å bry seg om andre mennesker.

Dersom du vil vite mer om Mike Leven Mentor-programmet, ta kontakt med oss snarest mulig.

Denne uken er vi i London, med en mengde ulike aktiviteter. Mer om det senere.

Nyt helgen!

Med vennlig hilsen
Ingunn Hofseth
President & CEO
HSMAI Region Europe

Toppfoto: Mike Leven (arkivfoto).