Norges Kokkemesteres Landsforening møter morgendagen med nytt navn og profil

Norges Kokkemesteres Landsforening er en nasjonal organisasjon, som har til formål å fremme kokkefaget. Foreningen har på Stort styremøte onsdag denne uken vedtatt å endre navn til Norske Kokkers Landsforening.

Endringen er viktig for å vise at Norske Kokkers Landsforening er en fremoverlent organisasjon, som satser på rekruttering til bransjen, og faglærte kokker over hele landet. Med navnendringen ønsker foreningen å presisere at alle faglærte kokker er velkommen til å bli medlemmer i Norske Kokkers Landsforening, skriver foreningen i en pressemelding.

Vedtak om navneskifte er et resultat av en lang og grundig prosess i hele organisasjonen.

Foto: Daglig leder i NKL, Espen Wasenius. Fotograf: Morten Holt.