Norwegian-resultat på 1,6 milliarder i tredje kvartal

Related Post

Norwegian legger torsdag frem et resultat før skatt på 1,6 milliarder kroner for tredje kvartal. Enhetskostnadene reduseres, selv med en kapasitetsvekst på 33 prosent. I tråd med selskapets strategi, vil veksten fremover avta, slik at kostnadene reduseres ytterligere.

Nettoresultatet i årets tredje kvartal var på 1,3 milliarder kroner, en forbedring på 18 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Selskapets enhetskostnader, eksklusive drivstoff, er redusert med ti prosent, mens omsetningen økte med 33 prosent, til 13,4 milliarder kroner. Til sammen fløy nærmere elleve millioner passasjerer med Norwegian i tredje kvartal, som er en økning på elleve prosent. Fyllingsgraden i tredje kvartal har holdt seg på et høyt nivå, 90,5 prosent i år, mot 91,7 i fjor, skriver flyselskapet i en pressemelding.

Norwegian han gjort betydelige investeringer de siste årene, med etablering av nye baser internasjonalt og på nye markeder, rekruttering av flere tusen medarbeidere, fortrinnsvis piloter og kabinpersonale, lansering av mange nye ruter, og økning i frekvenser på godt etablerte ruter. Det sterke internasjonale fotavtrykket har blant annet bidratt til at USA nå representerer det største enkeltmarkedet etter Norge, i form av totalinntekter.

– Det er gledelig å legge frem et godt resultat med reduserte enhetskostnader, til tross for en sterk vekst, ikke minst internasjonalt. Fremover skal veksten avta, og vi skal se resultater av de store investeringene vi har gjort, noe som vil komme kunder, ansatte og aksjonærer til gode. Det er dog ingen tvil om at tøff konkurranse, høy oljepris og en sterk dollarkurs vil påvirke hele vår bransje i tiden framover, noe som gjør at det blir enda viktigere med ytterligere effektivisering av driften – og kostnadsreduksjoner, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Ny flyflåte reduserer miljøutslipp og kostnader

Norwegian har en av verdens yngste og mest moderne flyflåter, med en gjennomsnittsalder på 3,7 år. Takket være den unge flåten, har selskapet redusert utslippene per passasjer med 30 prosent siden 2008, og er blitt kåret til det mest miljøvennlige flyselskapet på transatlantiske ruter, av International Council on Clean Transportation, et internasjonalt og uavhengig miljøinstitutt.

– En ny rapport lagt frem dette kvartalet, viser at Norwegian er det mest drivstoffvennlige flyselskapet på transatlantiske ruter. Dette viser at vår investering i de nyeste flyene på markedet er det viktigste miljøtiltaket i luftfarten. Nye fly er vinn-vinn for miljøet, passasjerenes komfort om bord, og billettprisene – og bidrar til lavere kostnader for oss, fortsetter Kjos.

I løpet av dette kvartalet har Norwegian fått levert én fabrikkny Boeing 787-9 Dreamliner og fire nye Boeing 737 MAX-fly. Totalt for året får Norwegian levert elleve Boeing 787-9 Dreamlinere, tolv Boeing 737 MAX 8, og har allerede mottatt selskapets to siste Boeing 737-800.

Foto: Servering i kabinen på en Norwegian-maskin. Foto fra Norwegian.

Posted in Ukategorisert