Helga Bollmann Leknes ny kommersiell direktør i Norwegian

Helga Bollmann Leknes er ansatt som ny kommersiell direktør (Chief Commercial Officer – CCO) i Norwegian.

– Jeg er svært tilfreds med at Helga Bollmann Leknes har takket ja til rollen som kommersiell direktør. Samtidig vil hun fortsette som Managing Director for Norwegian Air Resources (NAR), sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Bollmann Leknes begynte i Norwegian i oktober 2017, da hun tiltrådte stillingen som HR-direktør. I mars 2018 ble hun i tillegg leder for Norwegian Air Resources. Hun har også vært ansvarlig for kommersiell avdeling siden september 2018.

– Helga har gjort en svært god jobb i selskapet på kort tid. Hun vil heretter ha ansvar for hele den kommersielle verdikjeden, og dermed også stå ansvarlig for synergiene mellom svært viktige deler av Norwegians virksomhet, fortsetter Kjos.

Foto: Helga Bollmann Leknes, kommersiell direktør i Norwegian. Foto fra Norwegian.