Over 4 millioner reisende i november

Totalt reiste 4,3 millioner over Avinors lufthavner i november, en økning på 3,2 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Samtlige av Avinors største lufthavner hadde økt trafikk i perioden. 2,2 millioner reisende var innom Oslo lufthavn – fire prosent flere enn i samme periode i fjor. Ved Bergen lufthavn økte trafikken med 5,3 prosent, i Trondheim 1,9 og i Stavanger 2,6.

Variasjoner på små lufthavner

Ved Avinors mindre lufthavner kan endringer i rutetilbud for enkeltdestinasjoner gi store utslag. I Namsos ble veksten hele 40 prosent, og 4109 passasjerer var innom flyplassen i perioden.

– Omlegging av rutene har gjort at det har blitt mer attraktivt for næringslivet i regionen å benytte seg av tilbudet, særlig tur-retur Oslo, sier lufthavnsjef Geir Tore Buvarp ved Namsos lufthavn.

Internasjonal vekst

De siste årene har veksten i trafikken i stor grad kommet fra utenlandske passasjerer. I november var økningen størst på rutene til og fra Danmark, Polen, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

Foto: Barn på flyplass. Foto fra Avinor.