TUI gjør det enklere for nordmenn å ta mer bærekraftige ferievalg

Related Post

Tall fra Hovedorganisasjonen Virke viser at stadig flere nordmenn er opptatt av bærekraftige reisealternativer. Reiseoperatøren TUI gjør det nå enklere for norske reisende å velge bærekraftsertifiserte hoteller på sin nettside.

– Det er gledelig å se at 2019 sparkes i gang med økt fokus på mer bærekraftig turisme. Det er vårt ansvar som verdens største reisekonsern å gjøre det så enkelt som mulig for våre gjester å ta gode ferievalg. Et steg i den retningen er å samle alle Travelife-sertifiserte hoteller på vår nettside, og vi har gjort merkingen tydeligere enn den var tidligere, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i TUI Norge, i en pressemelding.

Befolkningsundersøkelse i Norge og Europa

Hovedorganisasjonen Virke gjennomfører årlig sin befolkningsundersøkelse, Reisepuls. I årets undersøkelse svarer fire av ti at det er viktig for dem at reiser har bærekraftige reisealternativer. Av disse igjen svarer halvparten at de er villig til å betale mer for en reise som gir bedre miljøsamvittighet. TUI utførte i 2017 en undersøkelse i seks land, der syv av ti svarte at de er villige til å tilpasse ferieplanene, dersom det er mer gunstig for miljøet.

– Trenden er klar, nordmenn er opptatt av å kunne ta bærekraftige valg, også når vi er på reise, sier Aspengren.

Hundrevis av Travelife-sertifiserte hoteller

Under fanen «Bærekraftsertifiserte hoteller» finner nå TUIs kunder flere hundre ulike hotellvalg. Disse hotellene er evaluert og godkjent av det uavhengige sertifiseringsprogrammet Travelife. Travelife er en helhetlig vurdering av hotellets drift, og dekker områder som miljøpåvirkning, bevaring av biologisk mangfold, arbeidsrett, menneskerettigheter og forpliktelse til å støtte og bidra positivt til lokalsamfunnet. Hotellene ligger nå synlig på tui.nos forside, under egen fane i hovedmenyen, og på TUIs bærekraftsider.

  • 50 prosent av TUIs nordiske gjester bor på et bærekraft-sertifisert hotell i dag
  • TUI Family Life Atlantica Aegean Park på Rhodos vanner hotellområdet med gjenvunnet vann fra hotelldriften
  • TUI Family Life Pascha Bay har egne små vindkraftverk, som gir lys til korridorene på hotellet
  • TUI Family Life Alcudia Pins på Mallorca bruker overskuddsvarme fra luftkondisjonering for å produsere varmtvann
  • TUI Family Life Atlantica Caldera Beach og Atlantica Creta Paradise får sitt varmtvann fra Kretas største solenergianlegg

Solenergi i Marokko

På taket til Robinson Club Agadir er det et 950 m² stort solvarmeanlegg. Solcellepanelene, som er plassert på taket, genererer 2600 kWh per dag. Energien som produseres, sammen med varmen fra luftkondisjonerings-systemet, brukes til å produsere varmtvann og til å holde bassengene varme. Det dekker cirka 70 prosent av alt konsumert varmtvann i hotellrommene. Takket være suksessen med systemet, planlegges lignende prosjekter for andre bedrifter og hoteller i regionen.

Redusert avfall på Maldivene

Plastavfall utgjør en stor fare for livet under vann. Robinson Club Maldives arbeider med en mer bærekraftig håndtering av drikkevannet, for å hindre forurensing av havet, og hotellet har siden 2013 renset sitt eget vann. Gjennom osmose avsaltes og renses vannet, og ved å tilføre mineraler og kullsyre, forvandles det rensede vannet til vann som tappes på 7500 gjenbrukbare glassflasker. Flaskene rengjøres lokalt, og blir brukt om igjen. Takket være denne satsningen, reduserer de mengden plastavfall, transport og håndtering av tidligere cirka 400.000 plastflasker per år.

Foto: TUI Family Life Pascha Bay i Alanya. Foto fra TUI.

Posted in Ukategorisert