Flytrafikken opp i januar

Ved Avinors lufthavner økte passasjertallene med 3,5 prosent i januar, sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig fortsetter antall flybevegelser å synke. Totalt antall reisende over Avinors lufthavner var i januar 3.807.000.

Stavanger lufthavn hadde størst vekst av de fire største lufthavnene, med en økning på totalt 4,9 prosent, sammenlignet med januar i fjor. Det var spesielt helikoptertrafikken som bidro til økningen.

– Veksten bekrefter den store aktiviteten i det regionale næringslivet og den kraftige reduksjonen i arbeidsledigheten. Vi ser også at flyene fylles mer opp, noe vi håper etter hvert kan gi grunnlag for nye utenlandsruter, sier lufthavndirektør Leif Lorentzen ved Stavanger lufthavn Sola.

Det var også vekst ved lufthavnene i Bergen, Oslo, Tromsø og Ålesund.

Antall flybevegelser gikk ned med 0,1 prosent, noe som betyr bedre utnyttelse av kapasiteten om bord i flyene, med positiv effekt både for flyselskapene og klimagass-utslipp.

Foto: Stavanger lufthavn Sola. Fotograf: Andreas Lind/Avinor.