Hurtigruten: spektakulære planer for Nordkapp, Honningsvåg og Bergen

Sammen med lokale aktører lanserer Hurtigruten spektakulære planer flere steder langs norskekysten. På Nordkapp og i Honningsvåg skal det skapes nye arbeidsplasser og unike lokale opplevelser. I Bergen er målet å samle de fremste havmiljøene i verden, og skape en ny grønn bydel.

– Når vi nå lanserer store utbyggingsplaner for Bergen, Nordkapp og Honningsvåg, sammen med lokale samarbeidspartnere, er det fordi vi mener at disse destinasjonene, som er Norges mest kjente attraksjoner, fortsatt har et enormt potensial. Vi vil ikke bare presentere fjorder og fjell, vi vil la besøkende ta del i lokalsamfunnet, få studere verdens fremste forskning på hav, oppleve moderne fiskerianlegg og høykvalitets reiselivsopplevelser, der miljø og bærekraft står i fokus, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding.

Tirsdag presenterte rederiet planene for flere prosjekter langs norskekysten, sammen med lokale aktører:

Et storstilt prosjekt i Bergen, sammen med Havforskningsinstituttet, der planen er å samle forskning, havnæringer, boliger og pulserende byliv i den nye planlagte bydelen på Dokken. Akvariet i Bergen er også invitert inn i prosjektet.

En omfattende nysatsing i Nordkapp, blant annet sammen med Cape Fish. Målet er å bygge ny kai, opplevelsessenter og en restaurant med lokale råvarer rundt et fiskemottak i kommunen, i tillegg til opplevelsessenter, restaurant og hotell på selve Nordkapplatået.

Finnmark: Nordkapp-opplevelser og fiskerisamarbeid

Hurtigruten er den aktøren som bringer desidert flest besøkende til Nordkapp. I 2018 tok selskapet med 193.000 gjester innom Honningsvåg, og solgte 63.000 utflukter – de aller fleste til selve platået.

– For å videreutvikle Nordkapp, må store reiselivs-prosjekter ha en lokal forankring. Samarbeidet mellom Cape Fish og Hurtigruten er et perfekt eksempel på dette. En kobling mellom fiskeri og reiseliv vil skape betydelige ringvirkninger, både lokalt og nasjonalt, sier Cape Fish-direktør Bjørn-Ronald Olsen.

Cape Fish er et lokaleid fiskeriselskap, som i de siste årene også har satset innenfor reiselivet, med blant annet eget hotell i Honningsvåg. Nå vil de samarbeide med Hurtigruten om å bygge ny kai til Hurtigrutens daglige anløp, et opplevelsessenter for turister, restaurant med lokale råvarer, og utvikling av hotellet i Honningsvåg.

Nordkapp: Store investeringer og nye arbeidsplasser

På selve Nordkapp-platået planlegger Hurtigruten å bygge et terrengtilpasset signalbygg. Diskret opparbeidet og med naturlige materialer, er planen at bygningen skal inneholde et nytt opplevelsessenter for Nordkapp, en restaurant med lokale råvarer, spesialtilpassede utflukter, i samarbeid med lokale leverandører, og et hotell med få, men eksklusive rom.

Hele Hurtigrutens nye Nordkapp-anlegg skal være åpent året rundt.

– Vi skal satse på lokale arbeidsplasser, lokale råvarer, lokale samarbeidspartnere og lokal verdiskaping. En slik investering Hurtigruten nå foreslår vil ikke bare være viktig for Nordkapp, men for hele regionen, sier Hurtigruten-sjef Skjeldam, som legger til at en investering i Honningsvåg er avhengig av realisering av planene på Nordkapp.

– Vi tar med gjester til verdens vakreste steder, fra Arktis og Nordvestpassasjen, til Antarktis og Sør-Amerika. Men få steder kan måle seg med Nordkapp. Området fortjener et skikkelig løft i kvaliteten, og kommunen og lokalbefolkningen fortjener langt større ringvirkninger, forklarer han.

Bergen: En helt ny bydel

I Bergen presenterte Hurtigruten og Havforskningsinstituttet (HI) planer for hvordan bydelen Dokken kan bli. Også Akvariet i Bergen er invitert inn i prosjektet, som skal skape en levende bydel, med aktivitet store deler av døgnet – et samlingspunkt for de fremste havmiljøene i verden, og et bærekraftig opplevelsessenter, både for lokalbefolkningen og reiselivet.

– På Dokken har vi en unik mulighet til å samle havforskning, havnæringer, boliger og pulserende byliv, og slik skape en bydel hvor det er trivelig å oppholde seg, også etter arbeidstid. Det er stor stas å kunne presentere konkrete planer sammen med en sentral aktør som Hurtigruten, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne, som forteller at det er jobbet mye med nyskapende og innovative ideer for Dokken den siste tiden.

– Bergen er verdens hav-hovedstad

– Med utviklingen av Dokken vil Bergen befeste posisjonen som verdens hav-hovedstad. Her vil vi samle de fremste havmiljøene – inkludert Hurtigruten – på ett sted. I tillegg vil vi sikre utviklingen av Bergen, som både gir en bærekraftig vekst og store lokale verdier, sier sier Daniel Skjeldam.

Noen av høydepunktene i planene fra Havforskningsinstituttet (HI) og Hurtigruten er:

En levende bydel med arbeidsplasser, beboere og opplevelser sentrert rundt havet.

Kafeer og restauranter basert på lokale råvarer, som sikrer aktivitet fra morgen til kveld.

Et opplevelsessenter i verdensklasse, både for lokalbefolkning, skoleklasser og reiselivet, der Akvariet i Bergen er invitert inn som en del av prosjektet.

Snuhavn med daglige anløp av Hurtigrutens miljøvennlige skip, som en integrert del av bydelen, der gjestene som starter eller avslutter reisen med Akvariet, forskningen og tilbudene i den nye bydelen som en del av opplevelsen.

En grønn og tilgjengelig bydel, med miljøvennlige løsninger i både arkitektur og infrastruktur, fra HIs planlagte «kosmer» for økosystemer, til Hurtigrutens landstrømanlegg og elektriske busser. All varetransport, både til Hurtigrutens skip og andre virksomheter, skal være elektrisk og samlet under bakkenivå.

– Her tenker vi byutvikling på en helt ny måte. Hele området skal være åpent og tilgjengelig for allmennheten, med en god blanding av boliger, næring, forskning og reiseliv. Sammen vil vi skape en grønn og elektrisk bydel. Dokken skal ikke bare være et forbilde for resten av Bergen, men for byer verden over, sier Skjeldam.

Foto: En levende bydel, med aktivitet store deler av døgnet, et samlingspunkt for de fremste havmiljøene i verden, og et bærekraftig opplevelsessenter, både for lokalbefolkningen og reiselivet. Slik ser Havforskningsinstituttet (HI) og Hurtigruten for seg fremtidens Dokken. Også Akvariet i Bergen er invitert med på prosjektet. Illustrasjon fra Vill Urbanisme/HI/Hurtigruten.