Nordmenn bekymret for fly-forurensning – men dropper klimakompensasjon

Mer enn 50 prosent av nordmenn mener flytrafikken er et miljøproblem – og hver tredje person får dårlig samvittighet når de bestiller flybilletter. Likevel er det få som vil trappe ned på flyreisene, og de fleste kjøper heller aldri klimakompensering på reisen.

Dette er tall som fremkommer av KLMs årlige skandinaviske bærekraft-undersøkelse, utviklet av Ipsos.

Fra et miljøperspektiv er flyet den transportformen som er blitt diskutert hyppigst i løpet av det siste året. Tall fra KLMs bærekraft-undersøkelse viser at nordmenns holdninger til luftfart har endret seg, og at det er en økende forventning at det skal være bærekraftig å fly, skriver flyselskapet i en pressemelding.

– Flynæringen kan og må bli mer bærekraftig, men løsningen er ikke å reise mindre, men å fly bedre. Det grunnleggende problemet er mangelen på bærekraftig drivstoff, ikke selve flyturen. Vårt utgangspunkt er at fossilt brensel i nær fremtid skal fases ut, og derfor investerer vi i økt bruk av biodrivstoff, sier Paul Terstegge, General Manager for Air France-KLM Norden.

Villig til å betale mer for klimavennlig reise

Undersøkelsen viser at nordmenn flest, over to tredjedeler (76 pst) av befolkningen, ikke kjøper klimakompenasjon ved kjøp av flybilletter. Samtidig svarer mange at de ville flydd med et selskap som investerer i redusert klimapåvirkning – selv om det ville betydd en høyere pris på flyreisen. 42 prosent svarer at de ville godtatt en høyere pris dersom flyselskapet tok klimavennlige valg.

Når det gjelder nordmenns assosiasjoner med en bærekraftig flytur, forbinder flest dette med drivstoff-effektive fly (56 pst), etterfulgt av viktigheten av full kapasitet (45 pst) og fly som går på biodrivstoff (35 pst). To av ti nordmenn forbinder elektrifisering med en bærekraftig flyreise (20 pst).

– Politikere og bedrifter må jobbe bedre sammen om industrien skal lykkes i sin grønne overgang. Man kommer sjelden langt om man står alene, avslutter Paul Terstegge.

Foto: En KLM-maskin under bunkring. Foto fra KLM.