Ørsta-Volda lufthamn årets Widerøe-stasjon

Årlig kårer Widerøe’s Flyveselskap årets beste stasjon blant alle sine destinasjoner i inn- og utland. Kriterier for Årets Stasjon er prestasjoner innenfor flyselskapets hovedprioriteringer sikkerhet, punktlighet og service. Årets Stasjon 2018 er Ørsta-Volda Lufthamn, Hovden.

Bakketjenesten er håndtert av Hovden Flyservice AS, på vegne av Widerøe Ground Handling. Med sine tolv meget dedikerte ansatte håndterte stasjonen i 2018 2271 regulære avganger og 55.827 Widerøe-passasjerer. Dette gjør stasjonen til Widerøes tolvte største stasjon i antall håndterte passasjerer, og den 16. største i antall Widerøe-avganger. Flyselskapet trafikkerer i dag 49 destinasjoner i inn- og utlandet, skriver flyselskapet i en pressemelding.

I vurderingen er sikkerhet er det aller viktigste kriteriet som måles, og stasjonen forårsaket ingen skader på fly i året som gikk. Flyhåndtering er en operasjon forbundet med strenge krav til sikkerhetsprosedyrer, og her utmerker også stasjonen seg i forhold til etterlevelse og profesjonell fremtreden. Stasjonen får også de beste skussmål fra Widerøes piloter og kabinpersonale.

– Vi merker det på atmosfæren når vi lander på Hovden. Respekt for hverandre og et fantastisk humør på alle sammen, sier en av pilotene i sin vurdering.

Hovden leverte i 2018 en god punktlighet i forhold til stasjonens påvirkbare årsaker, der hele 98,9 prosent av alle avgangene ble håndtert innenfor to minutter av planlagt avgangstidspunkt. Når vi ser på punktlighet innenfor 15 minutter, leverte stasjonen en imponerende 99,8 prosent punktlighet, med kun fem forsinkelser som var lengre enn 15 minutter.

Et annet parameter som er viktig for både kundetilfredshet og økonomi, er uregelmessigheter knyttet til passasjerenes bagasje. Stasjon Hovden forårsaket i snitt kun to uregelmessigheter per 1000 avreiste passasjerer. Dette er en halvering i antallet siden 2017. Stasjonen har i tillegg svært få henvendelser fra kunder som har opplevd en service fra stasjonen som er dårligere enn forventet.

Hovden håndterer widerøeflyvninger både inn og ut fra Oslo og Bergen. Passasjerene har ofte videreforbindelser, både utenfor landet og Europas grenser. Det er derfor både viktig og gledelig at stasjonen leverer en så pass høy kvalitet, slik at passasjererene når sine videre forbindelser, skriver selskapet i sin pressemelding.

Fakta

Avganger 2018: 2271
Antall passasjerer: 55.827
Antall bakkeskader på fly: Ingen
Stasjonspuntlighet: 2 min 98,9 %
Stasjonspunktlighet: 15 min 99,8 %
Antall bagasjeureglemessigheter: 2,1 hendelser per 1000 avreiste passasjerer
Handling agent: Hovden Flyservice
Stasjonssjef: Svein Arne Nupen

Årets stasjoner siste år

2018: Ørsta Volda Hovden
2017: Kristiansand
2016: Hammerfest
2015: Namsos
2014: Bodø
2013: Florø
2012: Kristiansund

Foto: Deler av et strålende fornøyd Ørsta-Volda-crew, da det ble kjent at flyplassen er kåret til årets Widerøe-stasjon 2018. Foto fra Widerøe.