Vektreduksjon reduserer utslipp fra fly

Til høsten opphører taxfree-salget om bord på SAS-flyvningene. Det innebærer mindre lastet totalvekt på flyene, som i sin tur sparer drivstoff og reduserer skadelige utslipp.

Flyselskapets arbeid med bærekraft er omfattende, og inkluderer både store investeringer og en rekke miljøfremmende aktiviteter, som for eksempel økt drivstoff-effektivitet, stadig mer biodrivstoff, og innovative løsninger som gir bærekraftige produkter og tjenester. I dette arbeidet mot økt bærekraft gjøres det grep for å redusere vekten på flyene, heter det i en pressemelding.

Salg av taxfree-varer om bord har vært et populært tilbud, spesielt på lengre reiser. Men i SAS har de også sett at kjøpsmønsteret blant reisende har endret seg over tid. I lys av en økende miljøbevissthet har selskapet besluttet å fjerne salg av taxfree-produkter. Med dette vil også totalvekten på flyet reduseres, og følgelig også føre til reduserte utslipp.

– SAS skal redusere utslippene med minst 25 prosent innen 2030. Hvert steg på veien for å oppnå målene og mer bærekraftige reiser er av betydning, så alle tiltak for å redusere vekten og dermed drivstofforbruket er viktige, sier EVP Commercial Karl Sandlund.

SAS vil komme med mer moderne løsninger for å kunne tilby sine kunder muligheten til å handle og få varer levert i forbindelse med reisen.

Fakta

Noen av de pågående bærekraft-initiativene som gjennomføres i SAS:

  1. Nye, drivstoffeffektive fly med mindre utslipp
  2. Vektreduksjon av eksisterende fly, for å redusere drivstofforbruket
  3. Satsing i stor skala på økt tilgang på biodrivstoff av god kvalitet
  4. Unikt samarbeid med Airbus om utvikling av el- og hybridfly

Foto: En Airbus A330 fra SAS tar av fra Oslo lufthavn Gardermoen. Foto fra Avinor Oslo lufthavn.