Dialogmøte mellom kunder og næringen

Målet til HSMAI Advisory Board for innkjøpere er å bidra til å utvikle og løfte bransjen og skape møteplasser som legger til rette for verdiskaping. Gruppen skal gi leverandørene/næringen innsikt i hva kunden ønsker og forventer.

Med bakgrunn i dette fant det første møtet mellom næringen og flere medlemmer fra HSMAI Advisory Board for innkjøpere sted på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo tirsdag 4. juni. Her ble temaer som opptar begge parter løftet frem og diskutert som bl.a. inkluderte:

  1. Kontrakter – Hva kan evt. standardiseres?
  2. Fakturering
  3. Kompetanse/tilstedeværelse/vertskap
  4. Hotellets kreativitet – knytte til seg samarbeidspartnere
  5. APP for området – felles oppslags base for aktiviteter/arrangement
  6. IT-system.

Vi var innom mange spennende områder, og alt fra sertifiseringer, faktureringsrutiner, kompetanse og hvordan hoteller kan møte kundens behov ved å knytte til seg samarbeidspartnere innenfor ulike områder, ble diskutert.

Noe av dette vil det være svært interessant å jobbe videre med. Målet før vi startet var å ende opp med et fåtall områder som opptar både næringen og kundene, og som det samtidig er mulig å utvikle i fellesskap.

Ingen tvil om at dette var et initiativ som det ble satt stor pris på, ikke minst av næringen. Det å få møte noen av de største innkjøperne av reiselivs-tjenester face-to-face, og få innspill fra disse på hvordan de opplever ulike prosesser – og høre deres forslag til forbedringer, det er jo en gavepakke!

Nå skal resultatene av disse diskusjonene bearbeides, og vi har allerede planlagt et nytt møte i  september – i god tid før HSMAI-dagen på Grand Hotel i Oslo torsdag 19. september. På HSMAI-dagen skal vi dele informasjon om det innledende arbeidet mellom kundene og næringen, i form av en egen seanse i plenum. Så husk endelig å melde deg på HSMAI Dagen allerede nå:

Meld deg på The HSMAI Day Norway i dag!

HSMAI er takknemlig for det store engasjementet og den svært åpne og konstruktive diskusjonen i tirsdagens møte.

Tusen takk til alle som bidro, både av kunder og fra næringen. Takk til Marianne Smith Magelie, som er leder av dette Advisory Boardet, og ikke minst tusen takk til Jørgen Holte og Radisson Blu Scandinavia Hotel, som ønsket oss så varmt velkommen.

Deltagere fra næringen på dette første møtet:

Janne Loe Hjelteig, salgsdirektør, De Historiske Hotell & Spisesteder
Jostein Brustad, salgsdirektør, Thon Hotels
Jørgen Holte, Cluster Director of sales – Eastern Norway, Radisson Hotel Group
Kristina Polanscak, salgsdirektør, Støtvig Hotel
Lars Næss, salgsdirektør, Sanner Hotel
Siv Christensen, Director of Sales Norway, Scandic Hotels

Deltagere fra HSMAI Advisory Board for innkjøpere:

Marianne Smith Magelie, leder av gruppen
Gunda Djupvik, seniorrågiver, NAV, styreleder i NBTA
Nina Dalen Skaara, Vice President DNB Procurement, DNB
Anne Line Haugen, Project Manager Events, Telenor Group
Siri Aarvold, konsulent, Norsk Industri

I tillegg deltok Ingunn Hofseth, President & CEO, HSMAI Region Europe og Monika Hove, Project Manager, HSMAI Region Europe.

Foto: Gunda Djupvik (t.v.), Siri Aarvold, Ingunn Hofseth, Anne Line Haugen, Lars Næss, Nina Dalen Skaara, Jørgen Holte, Siv Christensen, Jostein Brustad, Janne Loe Hjelteig, Kristina Polanscak, Marianne Smith Magelie og Monika Hove.