Pris til Unicef- og Choice-samarbeid

Under Unicefs Inspire Awards fikk Nordic Choice Hotels’ mangeårige samarbeid med Unicef Kambodsja og Unicef Norge pris for engasjementet i kategorien Best Child Right & Business Initiative.

Unicefs administrerende direktør Henrietta Fore var i Oslo og overrakte prisen personlig til administrerende direktør i Nordic Choice Hotels, Torgeir Silseth. Siden 2008 har hotellkonsernet samarbeidet med Unicef for å bekjempe menneskehandel og å hjelpe barn som blir utsatt for det. I 2016 innledet konsernet og Unicef Norge sitt samarbeid med Unicef Kambodsja, som fikk navnet Sweet Dreams, heter det i en pressemelding.

Siden samarbeidet, som også har involvert kambodsjanske myndigheter og NGO-er, startet, har 24.000 barn i Kambodsja fått en tryggere hverdag, 2600 barn er blitt gjenforent med sine familier, 4000 personer – deriblant turister, frivillige, folk fra myndigheter og næringsliv (hotell og restauranter) – er blitt mobilisert, informert og har fått opplæring i å beskytte barn som er i fare for vold og overgrep, det samme har over 4000 foreldre og besteforeldre. I tillegg har nasjonale opplysningskampanjer, som Don’t Create More Orphans og Children are not Tourist Attractions, nådd om lag 1,5 millioner mennesker.

– Det er svært givende å se at samarbeidet vårt med Unicef har sikret at så mange barn i Kambodsja får en tryggere barndom, og at familiene og omgivelsene deres blir bevisste på sitt ansvar gjennom holdningsskapende arbeid som fungerer. Gjestene våre har selv bidratt direkte inn i Sweet Dreams ved å velge bort rengjøring hvis de bor lengre enn én natt på ett av våre hoteller. Anerkjennelsen vi nå har fått er en bekreftelse på at arbeidet som gjøres på våre 194 hoteller i Norden er viktig, og at vi som næringslivsaktør kan bidra positivt gjennom initiativer som engasjerer både gjester og ansatte. For å ha en sjanse til å bekjempe menneskehandel er det avgjørende at næringsliv, myndigheter og NGO-er står sammen, sier Torgeir Silseth, administrerende direktør i Nordic Choice Hotels.

I år var det sendt inn 143 bidrag til Unicefs Inspire Awards, der samtlige 190 Unicef-land har mulighet til å delta. Innsendte bidrag blir vurdert etter effekten av samarbeidet, kreativitet, bruk av merkevare til Unicef og partner, og implementering av samarbeid samt muligheter for å skalere opp. Unicef Kambodsja, Unicef Norge og Nordic Choice Hotels vant med søknaden Joint travel and tourism initiative to protect children.

– På grunn av engasjementet hos Nordic Choice, deres ansatte og gjester, har Unicef klart å beskytte mange tusen barn som har vært utsatt for menneskehandel. Vi har gitt dem et trygt miljø, gjenforent dem med familie og samfunn, og gitt dem tilgang til helsetjenester, psykososial støtte og utdanning. Takket være samarbeidet med Nordic Choice får vi hjulpet mange flere barn i Kambodsja ved å gi dem et tryggere liv, avslutter Camilla Viken, generalsekretær i Unicef Norge.

Mer om utfordringer i Kambodsja som ble vektlagt i søknaden Unicef Kambodsja sendte inn på vegne av samarbeidet med Unicef Norge og Nordic Choice Hotels:

Kambodsja er en av verdens topp ti turistdestinasjoner, som er bra for landets økonomi, men utgjør en økt risiko for utsatte barn. Landet har store utfordringer knyttet til vold, overgrep og utnyttelse av barn. 1/3 av Kambodsjas 100 000 sexarbeidere er barn, og med turiststrømmen følger også flere overgripere. Et annet problem er såkalt “barnehjemsturisme” og “voluntourism”, der turister jobber frivillig og hjelper til på barnehjem eller i landsbyer over en kort periode. Selv om intensjonen i utgangspunktet er god, blir barn i flere tilfeller separert fra familiene sine for å kunne bli tatt vare på av turister som som er på slike ferier. Stort gjennomtrekk av voksenpersoner kan i verste fall føre til flere overgrep, men også føre til mye usikkerhet og tilknytningsvansker hos barna.

Foto: Torgeir Silseth og Unicefs administrerende direktør Henrietta Fore med følge. Foto fra Nordic Choice Hotels.