Lanserer samarbeid for å utvikle nullutslipps-fly

Det verdensledende industrielle teknologiselskapet Rolls-Royce og Widerøe har signert en avtale om et felles prosjekt for å utvikle nullutslipps-fly. Prosjektet er en sentral del av Widerøes ambisjon om å erstatte og elektrifisere store deler av sin flyflåte, mer enn 30 fly, innen 2030. Nyheten om samarbeidet ble offentliggjort under en tilstelning ved den Britiske Ambassaden i Oslo på onsdag.

Målet med prosjektet er å utvikle et elektrisk flykonsept som både vil tilfredsstille det norske nullutslipps-målet i 2030, men som også vil erstatte Widerøes flåte av fossildrevne fly på kortbanenettet. Rolls Royce bistår Widerøe med sin kompetanse på design av elektriske systemer gjennom hele prosjektet. Den første fasen av prosjektet, som omfatter operasjonelle studier og konseptutvikling, er allerede startet. Team med eksperter fra både Norge og Storbritannia jobber nå aktivt og daglig sammen på prosjektet, heter det i en pressemelding fra Widerøe.

Norske myndigheter har satt meget ambisiøse målsettinger for luftfarten. Innenlands flyvninger skal være utslippsfrie innen 2040. Widerøes arbeid har bred støtte fra Enova, og klima- og miljøminister Ola Elvestuen har ved flere anledninger fremhevet mulighetene som ligger i å bruke det det norske kortbane-nettverket som testmarked for å utvikle kommersielt lønnsomme nullutslipps-fly.

Widerøes toppledelse har de siste årene besøkt og etablert partnerskap med leverandører som kan levere nullutslipps-flyene som skal erstatte dagens flåte med Dash 8-fly.

– Målet vårt er å ha kommersielle nullutslipps-ruter i drift fra 2030. Partnerskapet med Rolls-Royce er et svært viktig skritt som flytter oss nærmere det målet, sier Andreas Aks, strategidirektør i Widerøe.

– Vi er svært glade for å være en viktig partner i dette prosjektet. Vi applauderer de svært høye norske ambisjonene. Rolls-Royce har en lang historie med pionerarbeid innen luftfart. Vi var med på å utvikle motorene på noen av historiens første flyturer og vi bygger Trent XWB som nåtidens mest effektive flymotor, sier Alan Newby, direktør for Aerospace Technology & Future Programmes i Rolls-Royce, og fortsetter:

– I Rolls-Royce er vi klare på at verdenssamfunnets største teknologiske utfordring er det kritiske behovet for lavkarbon energi. Vi har en viktig rolle å spille i et felles løft for å skape mer bærekraftig og skalerbar energi for fremtiden. Dette inkluderer selvsagt at luftfarten må elektrifiseres, i tillegg til at vi må øke effektiviteten i gassturbinene våre og støtte opp om utviklingen av mer bærekraftig flydrivstoff.

– Samarbeidet med Widerøe bygger videre på vår globale satsing på elektrifisering. Nylig kjøpte vi Siemens eAircraft, som kompletterer vårt arbeidet med elektrifisering i Storbritannia og Tyskland, samtidig som vi bygger videre på kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom det ATI-støttede E-Fan X-programmet. Vi ser allerede at vår kunnskap og erfaring passer svært godt med Widerøe og Innovasjon Norges planer om å realisere den tredje fasen i historien om internasjonal luftfart, avslutter Newby.

Rolls-Royce har allerede etablert en høyteknologisk utviklingsenhet i Trondheim, hvor en stor gruppe ansatte jobber med å finne løsninger for utslippsfri luftfart.

– Storbritannia og Norge deler en lang historie med vellykkede partnerskap. Vårt anlegg i Norge gjør at vi ikke bare er tilstede i Skandinavia, en region som er kjent for å være early adapters av lavutslipps-teknologi, men gir oss også muligheten til å utnytte norsk kompetanse og erfaring fra elektrifiseringen i maritim sektor, noe som utvilsomt vil bli viktig når vi skal nå våre ambisiøse mål, sier Sigurd Øvrebø, administrerende direktør i Rolls-Royce Electrical Norway.

Det felles forskningsprogrammet til Rolls-Royce og Widerøe har fått støtte fra Innovasjon Norge, og er forventet å vare i to år.

– Utviklingen av elektrisk luftfart ser lovende ut, men vi har behov for raskere utvikling. Det er derfor svært gledelig for oss i Widerøe å ha verdens mest velrennomerte flymotor-produsent med på laget på denne pioner-utfordringen på vår grønne reise, sier Andreas Aks.

Foto: Fra undertegnelsen av avtalen mellom Widerøe og Rolls-Royce i den britiske ambassaden i Oslo onsdag 28. august 2019. Foto fra Widerøe.