Nå kan SAS-kunder kjøpe biodrivstoff

Related Post

Reisende med SAS kan nå frivillig velge å kjøpe miljøvennlig biodrivstoff tilsvarende forbruket på hele eller deler av strekningen de skal fly når de bestiller flybillett. Passasjerene bidrar dermed til reduserte CO2-utslipp på reisen.

Biodrivstoff reduserer CO2-utslippene med opptil 80 prosent, sammenlignet med tradisjonelt fossilt drivstoff, og er det som mest markant fører til reduksjon av miljøskadelige utslipp fra passasjerfly i dag. SAS arbeider aktivt for en storskala produksjon av avansert biodrivstoff i Skandinavia, hvor det i dag ikke produseres tilstrekkelige mengder. Dette gjør at prisen også er tre-fire ganger høyere enn fossilt drivstoff.

Med denne frivillige non-profit-tjenesten  ønsker SAS å stimulere og utvikle et mer konkurransedyktig marked for biodrivstoff, samtidig som de reisende minsker sitt fotavtrykk i klimasammenheng, heter det i en pressemelding fra flyselskapet.

– Med økende tilgjengelighet på avansert biodrivstoff styrker vi selskapets høye ambisjonsnivå for stadig lavere utslipp. Nå inviterer vi også kundene til å være med på en raskere overgang til det grønne skiftet, og vi opplever positiv respons etter at det ble mulig å kjøpe biodrivstoff samtidig som man kjøper en flybillett, sier finansdirektør Torbjørn Wist.

I forbindelse med bestilling av billetter, eller på et hvilket som helst tidspunkt før avgang, kan reisende kjøpe biodrivstoff tilsvarende forbruket på hele eller deler av strekningen de skal fly. Tjenesten gjenspeiler nivået på kostnadene for biodrivstoffet i dag, og understreker behovet for økt produksjon for bedre tilgjengelighet og konkurransedyktig prising av det miljøvennlige alternativet.

– SAS investerer store summer i nye fly med siste teknologi, og vi har inngått et unikt samarbeid med Airbus, med sikte på innføring av hybrid- og el-drevne passasjerfly som er relevant for markedet SAS betjener. I tiden frem til helt eller delvis fossilfrie motorer er et faktum har SAS et klart mål om å anvende avansert biodrivstoff i et omfang som tilsvarer alle innenriks-flyvninger i Skandinavia innen 2030. Dette vil bidra betydelig til å minske våre utslipp, fortsetter Wist.

SAS oppnår ingen økonomisk gevinst fra bidraget fra de reisende, og biobrensel-programmet blir kontrollert og fulgt opp av en ekstern uavhengig tredjepart, for å sikre full åpenhet og tillit til programmet. Bidragene fra de reisende er et supplement til biodrivstoffet SAS allerede kjøper. Tjenesten er tilgjengelig for alle kunder fra september 2019.

Bærekraftig flydrivstoff

SAS bruker kun biodrivstoff fra kilder som bruker så små landområder som mulig, og som ikke går på bekostning av matproduksjon, tilgang til drikkevann, eller går ut over det biologiske mangfoldet. Biodrivstoff leveres til SAS på Arlanda, OSL og på Kastrup, og ved egnet flyplass så nær produksjonsanlegget som mulig. Ifølge dagens bestemmelser kan opptil 50 prosent biodrivstoff brukes per flyvning.

Alle SAS-fly er sertifisert til å blande fossilt og biodrivstoff i forholdet 50/50. SAS samarbeider løpende med mange interessenter for å fremme, kommersialisere og implementere biodrivstoff. I 2018 undertegnet det svenske energiselskapet Preem en avtale med flyselskapet, for å sørge for storskalaproduksjon av biodrivstoff.

Slik fungerer den nye tjenesten

SAS har skapt en modell hvor reisende kan kjøpe 20 minutters partier med biodrivstoff per flyvning. Prisen ligger for øyeblikket på NOK 100,- per parti. Reisende kan kjøpe biodrivstoff når de bestiller flybilletter, eller på et hvilket som helst annet tidspunkt før avreise, via «Mine bestillinger».

På en timelang flyvning vil ett 20-minutters parti med biodrivstoff tilsvare 33 prosent av det gjennomsnittlige drivstofforbruket, basert på en gjennomsnittlig flyvning. Hvis reisende ønsker biodrivstoff for hele flyvningen, kan de i dette eksempelet kjøpe tre partier. Mengden av biodrivstoff vil ikke nødvendigvis bli brukt på den eksakte flyvningen som den reisende gjennomfører, men en tilsvarende mengde vil erstatte fossilt brennstoff med miljøvennlig biodrivstoff på en annen flyvning.

Foto: SAS-passasjerene kan kjøpe biodrivstoff på nett. Foto fra SAS.

Posted in Ukategorisert