Rekordvekst i Airbnb-utleie

Airbnb fortsetter å vokse i Norge, og nådde nye høyder denne sommeren.

Totalt var det 2.212.000 solgte romdøgn via Airbnb i juni, juli og august i år, viser ferske estimater fra analysebyrået Capia. Det er en økning på 22 prosent fra samme periode i fjor og ny sommerrekord for Airbnb-utleie i Norge.

– Dette er historisk høye tall. Airbnb bidrar til et positivt mangfold i reiselivet, men vi har i flere år kjempet for at inntektene fra Airbnb-utleie skattlegges og rapporteres til skattemyndighetene. Vi vet at Finansdepartementet jobber for å iverksette rapporteringsplikt for Airbnb, og det er på høy tid, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Økte langt mer enn hotellene

I 2018 økte antall solgte romdøgn via Airbnb med 45 prosent fra året før, mens hotellene hadde en økning på kun to prosent. Utleiegiganten har over en femtedel av overnattings-markedet i Norge, viser Capias sammenligning av romdøgn fra Airbnb og hotellene i 2018.

– Mens hotellene både skatter til fellesskapet og skaper arbeidsplasser er det få som skatter av Airbnb-utleie. Myndighetene kan ikke lenger stå passivt og se på at denne næringen får fritt spillerom til å vokse og nærmest ta over det etablerte hotellmarkedet, sier Krohn Devold.

Leieinntekter på over én milliard i sommer

Samlede leieinntekter fra Airbnb i løpet av de tre sommermånedene i år var 1,1 milliarder kroner, en økning på 26 prosent fra sommeren i fjor, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

– Dette er tall som kommunene må være klar over, og jeg oppfordrer de nyvalgte kommunestyrene til å gjøre seg kjent med omfanget av Airbnb i sin region, og de store inntektene som ligger i Airbnb-utleie, fortsetter Krohn Devold.

Skaper store konflikter

I flere europeiske storbyer og i USA har den enorme veksten i Airbnb-utleie skapt store konflikter mellom besøkende og lokalbefolkningen.

– Flere land innfører reguleringer, først og fremst som følge av klager fra lokale beboere, ikke konkurrerende hoteller. Airbnb kan for eksempel gjøre det vanskeligere å skaffe boliger til nye innbyggere og studenter. I Canada er over 30.000 boenheter fjernet fra boligmarkedet på grunn av den kraftige fremveksten av korttids-utleie via Airbnb. Norske kommuner må sørge for harmoni mellom natur og miljø, og mellom fastboende og besøkende, sier Krohn Devold.

Om samarbeidet mellom NHO Reiseliv og Capia

NHO Reiseliv har inngått et samarbeid med analysebyrået Capia for å få tilgang til data om reiselivsnæringen, som blant annet omfatter utviklingen av Airbnb. Capia har bygd systemer som henter inn data maskinelt, og systematiserer og analyserer data i sanntid ved bruk av vitenskapelige og etterprøvbare metoder. Data i denne rapporten er hentet fra AirDNA, som estimerer omfanget av AirBnB i hele verden. Les mer om samarbeidet mellom NHO Reiseliv og Capia her og om AirDNAs metode.

Definisjoner

Enheter = Antall Airbnb-enheter som er tilgjengelige for utleie. Ikke-aktive enheter, som ikke har leid ut på lang tid, er filtrert bort.

Solgte romdøgn = Totalt antall solgte soverom i løpet av en periode. For enheter med 0 soverom telles dette som 1 soverom. Eks: en utleieenhet med 2 soverom leies ut 10 dager en måned = 20 solgte romdøgn.

Rombelegg = Totalt antall solgte romdøgn delt på totalt antall tilgjengelige (ledige + solgte) romdøgn.

Inntekter = Airbnb-verters totale inntekter fra Airbnb-utleie.

Foto: Soverom. Illustrasjonsfoto fra Unsplash/NHO Reiseliv.