Økt passasjertrafikk og høyere inntekter

Related Post

Norwegians trafikktall for september viser at over 3,3 millioner passasjerer valgte å fly med selskapet denne måneden. Enhetsinntektene økte for sjette måned på rad, med seks prosent i september, sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalt 3?.310.424 passasjerer fløy med selskapet denne måneden. Den totale trafikken (RPK) økte med to prosent, kapasiteten (ASK) økte med én prosent og fyllingsgraden var på 90 prosent, opp 1,1 prosentpoeng.

– Vi er godt fornøyd med at enhets-inntektene har økt for sjette måned på rad. Nå som Norwegian går fra vekst til lønnsomhet er det også positivt at etterspørselen er god og stabil. Driftsmessig fortsetter selskapet å levere bedre og bedre resultater, og vi er på god vei til å nå målet om en kostnadsreduksjon på to milliarder kroner i 2019, sier fungerende konsernsjef og finansdirektør Geir Karlsen.

– Utsiktene fremover er lovende, og for den kommende vintersesongen har vi justert ruteporteføljen og kapasiteten for å sikre at vi er godt posisjonert for å møte etterspørselen, fortsetter han.

Takket være den unge flyflåten, med en gjennomsnittsalder på 3,8 år, har selskapet redusert C02-utslippene per passasjer i september til 70 gram per passasjerkilometer, en reduksjon på 0,3 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Norwegian har en av de mest moderne og drivstoffeffektive flyflåtene i verden, og har redusert utslippene per passasjer med hele 30 prosent siden 2008.

Norwegian gjennomførte 99,3 prosent av de planlagte flyvningene i september. Punktligheten var på 79,8 prosent. Selskapets bruk av innleie-fly påvirket punktligheten negativt denne måneden.

Foto: Norwegians 787 Dreamliner. Foto fra Norwegian.

Posted in Ukategorisert