Frokostmøte med HSMAI og Norske Reiseliv: Hva skal til for at reiseliv skal komme høyere opp på den politiske agendaen?

HSMAI og Norsk Reiseliv Frokostmøte

Fredag 25. oktober kl 08.00 – 10.00

BA3, i Bygdøy Allé 3, Oslo

Regjeringen forslår i sitt forslag til Statsbudsjett for 2020, som ble lagt frem mandag 7. oktober 2019 å kutte i støtten til internasjonal reiselivsmarkedsføring med 51,5 mill kroner. Dette er et kutt på 22 prosent, fra dagens budsjettramme på 231,5 mill kroner til 180 mill kroner i 2020.

Erik Wold, som i fire år ledet Debatten på NRK1, vil lede denne debatten.

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, der Norge har gode forutsetninger for å delta. Dersom dette skal lykkes i en stadig tøffere internasjonal konkurranse og vi skal sikre vekst i reiselivet også utenfor sommersesongen, må de offentlige bevilgningene til profilering og markedsføring økes ikke kuttes. I Granavolden-plattformen presiserer Regjeringen tydelig at reiseliv er en av næringene med vekstmuligheter som Norge skal satse på og at merkevarebyggingen av Norge som reisemål skal styrkes. 

Med dette som utgangspunkt hadde reiselivet positive forventninger til Statsbudsjettet for 2020, men slik ble det ikke. Betyr dette at reiseliv ikke anses som viktig eller er det en bevistt nedbygging av reiselivet fra myndighetenes side, hvor reiselivets rolle som en distriktsbasert næring ikke lenger betyr noe? Hva skal til for at reiseliv skal komme høyere opp på den politiske agendaen. Vi inviterer til en dialog med reiselivet, organisasjonene og forhåpentligvis noen politikere om dette. 

Hør og delta gjerne i diskusjonen. Du møter:

De vil diskutere dette med sentrale personer i reiselivet og politikere.

Meld deg på her, det er gratis for HSMAI medlemmer